Chính trị - Xã hội Chính trị - Xã hội

01/12/2018 - 14:10

Thành lập Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao huyện Phong Điền

TTH.VN - Ngày 1/12, UBND huyện Phong Điền tổ chức lễ công bố quyết định thành lập Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao huyện Phong Điền.

Ô​ng Nguyễn Văn Cho – Phó Chủ tịch thường trực UBND huyện Phong Điền trao các quyết định bổ nhiệm và tặng hoa chúc mừng

Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao huyện Phong Điền trên cơ sở hợp nhất Trung tâm Văn hóa, thể thao huyện Phong Điền, Đài Truyền thanh huyện và Thư viện trực thuộc Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Phong Điền.

Đây là cơ quan tuyên truyền của Đảng bộ, chính quyền địa phương; phát triển sự nghiệp văn hóa, thể thao và du lịch; tổ chức các hoạt động tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; thực hiện các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hoá - xã hội của địa phương; hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác văn hóa, thông tin, thể thao và du lịch ở cơ sở...

Trung tâm có 1 giám đốc, 1 phó giám đốc và 3 bộ phận chuyên môn gồm: bộ phận Thông tin, tuyên truyền; Hành chính - Tổng hợp và Văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao do ông Thái Ngọc Thuận làm giám đốc.

Tin, ảnh: Hải Huế

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP