Kinh tế Kinh tế

27/05/2018 - 20:57

Thành lập Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp

TTH - UBND tỉnh vừa có Quyết định về việc thành lập Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp trực thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư trên cơ sở chuyển giao nguyên trạng Trung tâm Xúc tiến và Hỗ trợ đầu tư trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh và chức năng xúc tiến đầu tư trực thuộc Ban Quản lý Khu Kinh tế, công nghiệp tỉnh.

Theo đó, Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 5/6/2018. Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp trực thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư, là đơn vị sự nghiệp có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng tại Kho bạc Nhà nước và Ngân hàng theo quy định của pháp luật. UBND tỉnh cũng ban hành Quyết định cử ông Phan Thiên Định, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, kiêm giữ chức vụ Giám đốc Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp, kể từ ngày 05/6/2018 cho đến khi có quyết định bổ nhiệm Giám đốc Trung tâm mới.

P. THÀNH

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP