15/08/2022 - 14:50

Thanh toán khoản chi phí còn nợ của các dự án tái định cư

TTH - Do điều kiện thu ngân sách còn khó khăn, các địa phương đề xuất Sở KH&ĐT báo cáo UBND tỉnh kiến nghị Bộ GTVT tiếp tục bố trí vốn để thanh toán các khoản chi phí còn nợ của các dự án (DA) đầu tư xây dựng khu tái định cư (TĐC) phục vụ DA cao tốc Cam Lộ - La Sơn đoạn qua địa bàn tỉnh.

Cao tốc Cam Lộ - La Sơn đang triển khai thi công

Sở KH&ĐT đã có báo cáo gửi UBND tỉnh về phương án xử lý sử dụng số thu tiền cấp quyền sử dụng đất của các hộ dân khi nhận đất TĐC và bố trí vốn cho các DA đầu tư Khu TĐC phục vụ DA cao tốc Cam Lộ - La Sơn.

Theo Sở KH&ĐT, các DA phục vụ TĐC cho các hộ dân bị ảnh hưởng giải phóng mặt bằng (GPMB) DA đường Hồ Chí Minh đoạn Cam Lộ - La Sơn qua địa bàn 3 huyện thị gồm Phong Điền, Hương Trà, Hương Thủy sử dụng nguồn vốn trái phiếu Chính phủ (TPCP) giai đoạn 2016-2020 và năm 2019 cho các DA thành phần thuộc DA xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía đông giai đoạn 2017-2020. Đến nay, các dự đã hoàn thành và người dân đã đến xây dựng nhà TĐC.

Cụ thể, trên địa bàn huyện Phong Điền hiện có 3 khu TĐC gồm Phong Sơn, Phong Xuân, Phong Mỹ, phục vụ DA cao tốc Cam Lộ - La Sơn với tổng mức đầu tư hơn 54,7 tỷ đồng, tổng giá trị thực hiện đến nay hơn 42,7 tỷ đồng, tổng giá trị đã thanh toán hơn 39,2 tỷ đồng, số vốn còn thiếu hơn 3,5 tỷ đồng, tổng số thu tiền sử dụng đất TĐC hơn 3 tỷ đồng và đã nộp vào ngân sách Nhà nước (NSNN).

“Hiện nay, các khu TĐC đã hoàn chỉnh hạ tầng, các hộ dân được cấp 500m2 đối với hộ chính và 200m2 đối với hộ phụ và đã xây dựng nhà ở. Các công trình khu TĐC đã được nghiệm thu nhưng chưa quyết toán do còn thiếu vốn. Phòng Tài chính huyện đã tham mưu UBND huyện phương án xử lý”, ông Hồ Hữu Phú, Giám đốc Ban quản lý DA Đầu tư và xây dựng khu vực huyện Phong Điền cho biết.

UBND huyện Phong Điền kiến nghị, số tiền thu được từ các hộ dân TĐC tại 3 khu TĐC trên địa bàn huyện đã nộp NSNN và địa phương này đã cân đối, thực hiện chi đầu tư các DA trên địa bàn huyện trong các năm 2020, 2021. Do điều kiện thu ngân sách còn khó khăn, huyện Phong Điền đề nghị Sở KH&ĐT báo cáo UBND tỉnh kiến nghị Bộ GTVT tiếp tục bố trí vốn để thanh toán các khoản chi phí còn nợ của các dự án TĐC phục vụ DA cao tốc Cam Lộ - La Sơn đoạn qua huyện Phong Điền với số tiền hơn 3,5 tỷ đồng.

Tương tự, tại địa bàn thị xã Hương Thủy cũng có 2 khu TĐC gồm khu TĐC Phú Sơn, Thủy Bằng phục vụ DA cao tốc với tổng mức đầu tư hơn 29 tỷ đồng, tổng giá trị thực hiện đến nay gần 22 tỷ đồng, tổng giá trị đã thanh toán hơn 15,6 tỷ đồng, số vốn còn thiếu hơn 6,1 tỷ đồng, tổng số tiền phải thu từ các hộ dân khi nhận đất TĐC hơn 6,54 tỷ đồng, tổng số tiền người dân đã nộp vào ngân sách hơn 4,8 tỷ đồng, số còn lại phải thu các hộ dân là hơn 1,73 tỷ đồng.

Ông Huỳnh Thái, Phó Giám đốc Ban quản lý DA Đầu tư và xây dựng TX. Hương Thủy -  đơn vị được ủy thác chủ đầu tư các DA khu TĐC cho biết, để đảm bảo công tác bố trí cho các hộ dân thực hiện TĐC, mặc dù phần kinh phí còn lại chưa được bố trí nhưng theo yêu cầu của tiến độ DA, nhà thầu đã thi công hoàn thành các hạng mục. Hiện nay, do chưa có thông báo vốn nên chủ đầu tư chưa tổ chức nghiệm thu hoàn thành công trình. UBND TX. Hương Thủy đã đề xuất cho phép sử dụng nguồn thu cấp quyền sử dụng đất của các hộ dân TĐC trên các khu đất TĐC xã Phú Sơn, Thủy Bằng để thanh toán các khoản chi phí còn nợ đọng của DA từ cuối năm 2020 đến nay.

Theo Sở KH&ĐT, trên cơ sở ý kiến của Bộ GTVT về GPMB dự án đầu tư xây dựng đoạn Cam Lộ - La Sơn qua địa bàn tỉnh thì Bộ GTVT chỉ sử dụng chi phí của DA này để hỗ trợ phần chênh lệch theo giá trị suất đầu tư tối thiểu. Bộ GTVT cũng đã bố trí vốn để chi trả gần khớp đúng với giá trị chênh lệch giữa giá trị thực hiện dự án và nguồn thu tiền sử dụng đất thu từ các hộ dân.

Do vậy, Sở KH&ĐT đề xuất UBND tỉnh giao các chủ đầu tư các DA (UBND TX. Hương Thủy, Ban quản lý DA Đầu tư và xây dựng khu vực các địa phương Phong Điền, Hương Trà), tiến hành các thủ tục điều chỉnh DA. Theo đó, sẽ điều chỉnh nguồn vốn từ nguồn TPCP giai đoạn 2016-2020 và năm 2019 cho các DA thành phần thuộc DA xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía đông giai đoạn 2017-2020 thành nguồn vốn TPCP giai đoạn 2016-2020 và năm 2019 cho các DA thành phần thuộc DA xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía đông giai đoạn 2017-2020 và nguồn ngân sách tỉnh từ nguồn thu tiền sử dụng đất của tỉnh nhằm sử dụng nguồn vốn đảm bảo phù hợp với các quy định. Trên cơ sở quyết định phê duyệt điều chỉnh DA, Sở Tài chính chủ trì tham mưu UBND tỉnh hỗ trợ cho ngân sách cấp huyện phần kinh phí còn thiếu của các DA phục vụ TĐC cho các hộ dân bị ảnh hưởng do GPMB dự án đường Hồ Chí Minh đoạn Cam Lộ - La Sơn qua địa bàn tỉnh từ nguồn thu sử dụng đất của tỉnh.

DA cao tốc Cam Lộ - La Sơn có tổng mức đầu tư khoảng 7.669 tỷ đồng, từ nguồn vốn TPCP. DA đi qua địa bàn tỉnh có chiều dài 62,5km. Để phục vụ cho DA này, có 9 khu TĐC đã xây dựng ở các địa phương Phong Điền, Hương Trà, Hương Thủy với tổng số hộ phải ảnh hưởng di dời là 178 hộ.

Bài, ảnh: HÀ NGUYÊN

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP