30/06/2017 - 22:29

Thanh tra 6 tỉnh Bắc Trung bộ phát hiện sai phạm gần 117 tỷ đồng

TTH - Đó là con số được báo cáo tại hội nghị sơ kết công tác thi đua, khen thưởng của thanh tra 6 tỉnh bắc miền Trung 6 tháng đầu năm 2017 diễn ra tại TP. Huế ngày 30/6.

Trong 6 tháng đầu năm 2017, thanh tra các đơn vị trong cụm thi đua đã triển khai 462 cuộc thanh tra kinh tế, xã hội tại 1.187 đơn vị (tăng 36% so cùng kỳ). Qua đó, đã ban hành 368 kết luận, với số tiền sai phạm gần 117 tỷ đồng, 52,5ha đất; kiến nghị thu hồi trên 60 tỷ đồng, 1510m2 đất; xử lý hành chính 54 tập thể, 91 cá nhân, chuyển cơ quan điều tra 2 vụ việc. Đồng thời, thanh tra chuyên ngành hơn 900 cuộc; ban hành 3.731 quyết định xử phạt vi phạm hành chính với tổng số tiền xử phạt trên 18 tỷ đồng.

Hội nghị đã nghe các tham luận trao đổi kinh nghiệm, giới thiệu những cách làm hay, hiệu quả trong thực hiện phong trào thi đua về xây dựng và nhân rộng các điển hình tiên tiến trong các đơn vị và đề ra 6 nhiệm vụ, giải pháp tiếp tục thực hiện những tháng cuối năm 2017.

THÁI BÌNH

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP