06/09/2016 - 20:41

Thanh tra toàn diện hoạt động thăm dò khoáng sản vàng gốc tại khu vực A Pey B, xã Hồng Thủy

TTH - BND tỉnh vừa quyết định thành lập Đoàn thanh tra liên ngành thanh tra toàn diện hoạt động thăm dò khoáng sản vàng gốc tại khu vực A Pey B, xã Hồng Thủy, huyện A Lưới của Công ty CP Khoáng sản Đông Trường Sơn.

UĐoàn do ông Hồ Đắc Trường, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường làm trưởng đoàn, có nhiệm vụ thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về hoạt động thăm dò khoáng sản; quản lý đất đai; bảo vệ môi trường; tiến độ thực hiện dự án; quản lý lao động người nước ngoài; chế độ thông tin báo cáo; bảo đảm an ninh trật tự khu vực biên giới và các nội dung liên quan khác trong hoạt động đầu tư tại khu vực A Pey B, xã Hồng Thủy, huyện A Lưới của Công ty CP Khoáng sản Đông Trường Sơn.

Gia Bảo

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP