10/12/2014 - 05:22

Thanh tra TP Huế: Phát hiện sai phạm, buộc thu hồi nộp vào ngân sách Nhà nước hơn 5,5 tỷ đồng

TTH - Từ 2011 đến nay, qua 82 cuộc thanh tra, trong đó có 71 cuộc thanh tra theo chương trình kế hoạch và 11 cuộc thanh tra đột xuất, diện rộng, các đoàn thanh tra trên địa bàn TP Huế đã phát hiện sai phạm trong trong quản lý tài chính, như: chi không đúng chế độ, không nộp các loại thuế, chi trả cho đối tượng chính sách không đúng, chưa xuất hóa đơn các công trình xây dựng đã nghiệm thu... với tổng số tiền hơn 2,2 tỷ đồng, buộc thu hồi vào ngân sách Nhà nước hơn 683 triệu đồng.

Công tác thanh tra chuyên đề đã phát hiện sai phạm do hoạch toán sai dẫn đến nộp thiếu tiền thuế giá trị gia tăng, thu nhập doanh nghiệp, thu nhập cá nhân..., buộc thu hồi nộp vào ngân sách Nhà nước với số tiền gần 4,9 tỷ đồng.

Tâm Huệ

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP