19/09/2016 - 19:36

Thanh tra TP. Huế phát hiện sai phạm hơn 230 triệu đồng

TTH - Thực hiện kế hoạch thanh tra năm 2016, TP. Huế đã tiến hành 3 cuộc thanh tra ở 6 đơn vị...

Thực hiện kế hoạch thanh tra năm 2016, TP. Huế đã tiến hành 3 cuộc thanh tra ở 6 đơn vị, trong đó, có 1 cuộc thanh tra về công tac quản lý sử dụng nguồn kinh phí ngân sách, các nguồn thu chi khác, kết hợp công tác phòng chống tham nhũng tại 4 phường: Phú Hậu, Vỹ Dạ, An Hòa, Phú Thuận; 1 cuộc về công tác quản lý sử dụng nguồn kinh phí ngân sách, nguồn viện trợ và các nguồn quỹ khác tại Hội Liên hiệp phụ nữ TP. Huế và 1 cuộc về công tác mua sắm thiết bị và sửa chữa tài sản cố định tại các trường mầm non thuộc Phòng Giáo dục và Đào tạo TP. Huế. Qua thanh tra, đã phát hiện sai phạm và kiến nghị thu hồi nộp vào ngân sách nhà nước, với số tiền hơn 230 triệu đồng.

Tâm Huệ

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP