23/10/2015 - 15:00

Thanh tra và kiểm toán chồng chéo gây lãng phí

TTH.VN - Tình trạng chồng chéo giữa cơ quan thanh tra và kiểm toán gây lãng phí nguồn nhân lực, phiền hà đối với cơ quan, đơn vị.

Theo Thanh tra Chính phủ, từ năm 2011 đến tháng 7/2015 có đến 120 cuộc chồng chéo trong hoạt động giữa các cơ quan thanh tra và kiểm toán. Trong đó, chủ yếu chồng chéo về đối tượng, nội dung, thời gian thanh tra, kiểm toán khiến những cuộc thanh tra khó đi vào thực chất, gây lãng phí nguồn nhân lực, gây phiền hà đối với cơ quan, đơn vị được thanh tra.

Nguyên nhân được ngành thanh tra xác định là do kế hoạch của Kiểm toán Nhà nước không nêu chi tiết về đối tượng, nội dung, thời gian được kiểm toán mà chỉ ghi đầu mối được kiểm toán, vì vậy khi ngành Thanh tra xây dựng kế hoạch thanh tra không xác  định được cụ thể các đơn vị sẽ được kiểm toán cũng như thời gian kiểm toán.

thanh tra va kiem toan chong cheo gay lang phi hinh 0
Tình trạng chồng chéo giữa cơ quan thanh tra và kiểm toán gây lãng phí. (Ảnh minh họa: Internet).

Bên cạnh đó, một số thanh tra bộ, ngành, địa phương chưa chủ động phối hợp làm việc với Kiểm toán khu vực khi xây dựng kế hoạch thanh tra hàng năm để hạn chế chồng chéo trong hoạt động thanh, kiểm tra. Đến tháng 2/2015 Thanh tra Chính phủ và Kiểm toán Nhà nước mới ký Quy chế phối hợp, chưa có Quy chế phối hợp giữa thanh tra bộ, ngành, địa phương với kiểm toán các khu vực.

Để giải quyết vấn đề chồng chéo, Thanh tra Chính phủ cho rằng, phải thực hiện đầy đủ Quy chế phối hợp công tác giữa Thanh tra Chính phủ và Kiểm toán Nhà nước; Thống nhất với Kiểm toán Nhà nước về đối tượng, nội dung thanh tra, khi Thanh tra Chính phủ đã tiến hành thì Kiểm toán Nhà nước không tiến hành và ngược lại. Đặc biệt, cần sớm xây dựng Quy chế phối hợp giữa thanh tra bộ, ngành, địa phương với Kiểm toán các khu vực thuộc Kiểm toán Nhà nước./. 

Thu Hằng/VOV - Trung tâm Tin

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP