Kinh tế Xây dựng - Giao thông

17/06/2021 - 11:34

Thanh tra việc quản lý và sử dụng đất của các doanh nghiệp sau cổ phần hóa

TTH.VN - Ngày 17/6, Văn phòng UBND tỉnh cho biết, UBND tỉnh vừa có Quyết định Thanh tra chuyên đề diện rộng việc quản lý và sử dụng đất của các doanh nghiệp sau cổ phần hóa.

 Việc thanh tra nhằm đánh giá đúng việc chấp hành chính sách pháp luật về quản lý, sử dụng đất của một số doanh nghiệp sau cổ phần hóa

Nội dung thanh tra chuyên đề gồm việc thực hiện phương án sử dụng đất được cấp có thẩm quyền phê duyệt; việc chấp hành các quy định của pháp luật trong quản lý, sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng đất, cho thuê tài sản gắn liền với đất, cho thuê lại đất; việc thực hiện nghĩa vụ với ngân sách Nhà nước về nộp tiền sử dụng đất, tiền thuê đất và các loại thuế, phí, lệ phí khác (nếu có).

Thời kỳ thanh tra từ thời điểm cổ phần hóa đến thời điểm thanh tra. Khi xét thấy cần thiết Đoàn sẽ tiến hành thanh tra trước thời kỳ đó. Thời hạn thành tra của 1 doanh nghiệp không quá 7 ngày từ ngày thông báo triển khai thanh tra.

Thông qua công tác thanh tra đợt này nhằm đánh giá đúng thực trạng việc chấp hành chính sách pháp luật về quản lý, sử dụng đất của một số doanh nghiệp sau cổ phần hóa trên địa bàn tỉnh...

Tin, ảnh: Ngọc Minh

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP