23/04/2015 - 09:16

Thành ủy Huế quan tâm công tác quy hoạch cán bộ nữ

TTH - Thành ủy Huế cho biết, nhiệm kỳ 2015-2020, có 29/112 cán bộ nữ được quy hoạch vào Ban Chấp hành Đảng bộ TP Huế, trong đó có 8 cán bộ nữ trẻ trong diện quy hoạch lãnh đạo quản lý.

Đối với cấp cơ sở, có 226/496 cán bộ nữ được quy hoạch vào cấp ủy nhiệm kỳ 2015-2020 và các năm tiếp theo. So với nhiệm kỳ trước, tỷ lệ cán bộ nữ được quy hoạch vào các chức danh lãnh đạo, quản lý đều cao hơn.

Tỷ lệ nữ tham gia cấp ủy Đảng, HĐND, UBND đều tăng so với trước. Hiện có 8/47 cán bộ nữ là thành ủy viên, chiếm tỷ lệ 17%, cấp ủy viên 97/363 đồng chí, chiếm tỷ lệ 26,6%, tăng 3,61%. Đại biểu nữ trong HĐND TP Huế chiếm tỷ lệ 27,5%, tăng 7,5%.

T.Huệ

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP