10/01/2012 - 20:44

Thành uỷ Huế: Quán triệt Quyết định 46-QĐ/TW và Quy định 47-QĐ/TW của BCH TW Đảng

TTH - Sáng 10/1, Thành uỷ Huế tổ chức Hội nghị nghiên cứu, quán triệt Quyết định 46-QĐ/TW và Quy định 47-QĐ/TW ngày 01/11/2011 của BCH TW Đảng cho các đồng chí lãnh đạo các chi, đảng bộ trực thuộc.

Theo đó, hội nghị đã lần lượt quán triệt Quyết định số 46-QĐ/TW ban hành “Hướng dẫn thực hiện các quy định về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng trong Chương VII và Chương VIII Điều lệ Đảng khóa XI”. Quy định số 47-QĐ/TW về những điều đảng viên không được làm gồm 19 điều. Quy định này thay thế Quy định số 115-QĐ/TW, ngày 7/12/2007 của Bộ Chính trị (khóa X) về những điều đảng viên không được làm, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/11/2011.

 

Thùy Hương

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP