Chính trị - Xã hội Chính trị - Xã hội

10/03/2017 - 11:18

Thành ủy Huế quán triệt, triển khai các văn bản mới của Trung ương

TTH.VN - Sáng 10/3, Thành ủy Huế tổ chức hội nghị cán bổ chủ chốt để quán triệt, triển khai các văn bản mới của Trung ương.

Theo đó, đội ngũ cán bộ chủ chốt được quán triệt, triển khai Kế hoạch 28 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tổ chức phổ biến, quán triệt và triển khai thực hiện các văn bản mới của Trung ương; Quyết định 55 – QĐ/TW, ngày 19/12/2016 của Bộ Chính trị về một số vấn đề cần làm ngay để tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên; Kết luận 10 – KL/TW, ngày 26/12/2016 của Bộ Chính trị về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khóa X) về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí”; Chỉ thị 10 – CT/TW, ngày 15/12/2016 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; Kết luận 11 – KL/TW, ngày 19/1/2017 của Ban Bí thư về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị 08 của Ban Bí thư khóa XI về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với vấn đề an toàn thực phẩm trong tình hình mới”; Hướng dẫn 02 – HD/BĐNTW, ngày 16/1/2017 của Ban Đối ngoại Trung ương; Bài phát biểu của Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Đinh Thế Huynh tại hội nghị tổng kết công tác đối ngoại Nhân dân năm 2016, triển khai nhiệm vụ năm 2017.

Đội ngũ cán bộ chủ chốt toàn thành phố quán triệt các văn bản mới của Trung ương

Trên cơ sở những nội dung được quán triệt, triển khai tại hội nghị, nhiệm vụ của đội ngũ cán bộ chủ chốt toàn thành phố thời gian tới cần tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, có kế hoạch quán triệt, triển khai trong các tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên và quần chúng Nhân dân; thực hiện có hiệu quả những nội dung đã đề ra.

Tin, ảnh: Anh Phong

 

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP