10/03/2016 - 19:02

Thành ủy Huế: Tăng cường lãnh, chỉ đạo Phòng cháy chữa cháy

TTH - Chiều 10/3, Thành ủy Huế tổ chức hội nghị triển khai Chỉ thị 47 – CT/TW, ngày 25/6/2015 của Ban Bí thư Trung ương Đảng và Kế hoạch số 05/KH-TV, ngày 10/11/2015 của Ban Thường vụ Thành ủy Huế về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng cháy, chữa cháy” (PCCC).

Ban Thường vụ Thành ủy Huế yêu cầu các địa phương, đơn vị, ban ngành, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và mọi tầng lớp Nhân dân toàn thành phố triển khai đồng bộ các giải pháp để chủ động phòng ngừa, hạn chế về cháy, nổ; chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về PCCC...

Anh Phong

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP