28/08/2015 - 18:06

Tháo gỡ những phát sinh trong thi hành án dân sự liên quan đến Bảo hiểm xã hội

TTH - Ngày 28/8, tại Huế đã diễn ra lễ ký kết chương trình phối hợp giữa Bảo hiểm Xã hội Việt Nam với Tổng cục Thi hành án dân sự.

Ông Võ Khánh Bình, Giám đốc BHXH cho biết: Công tác tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật về BHXH, BHYT, BHTN tại Thừa Thiên Huế đã thực sự ổn định, bảo đảm tuân thủ nguyên tắc quản lý và quy định của Nhà nước, của ngành. Tuy nhiên, vẫn còn một số hạn chế trong quá trình thực hiện công tác BHXH, BHYT như: tỷ lệ lao động tham gia BHXH chưa cao, tình trạng nợ đọng tiền BHXH, BHYT kéo dài tại các đơn vị sử dụng lao động đã ảnh hưởng đến việc giải quyết các chế độ cho người lao động và tình hình an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh.

Mục đích của công tác phối hợp nhằm tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong công tác thi hành án dân sự liên quan tới lĩnh vực BHXH, tạo điều kiện và hỗ trợ các bên thực hiện tốt các chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định pháp luật, bảo vệ quyền lợi hợp pháp của các cá nhân, tập thể, bảo đảm lợi ích của Nhà nước, trật tự an toàn, an sinh xã hội.

Huế Thu

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP