Chính trị - Xã hội Theo dòng thời sự

07/12/2021 - 09:47

Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ 6 (mở rộng)

Thảo luận, bàn và thông qua các nghị quyết, chương trình quan trọng

TTH.VN - Sáng 7/12, Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức hội nghị Tỉnh ủy lần thứ 6 (mở rộng), tập trung thảo luận, bàn và thông qua Nghị quyết về tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2021 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022; Kết luận về giải pháp nâng cao hiệu quả đầu tư và công tác xúc tiến đầu tư giai đoạn 2021 - 2025; Nghị quyết về xây dựng và phát triển huyện Phong Điền đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; Chương trình công tác năm 2022 của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Chương trình kiểm tra, giám sát của Tỉnh ủy năm 2022; sửa đổi, bổ sung: Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Quy chế làm việc của UBKT Tỉnh ủy khóa XVI và triển khai một số nội dung quan trọng khác.

Bí thư Tỉnh ủy Lê Trường Lưu phát biểu khai mạc hội nghị 

UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Lê Trường Lưu, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phan Ngọc Thọ; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Phương chủ trì hội nghị.

Khai mạc hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Lê Trường Lưu khẳng định, năm 2021 là năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 13, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 16 trong bối cảnh gặp nhiều khó khăn, thách thức; dịch COVID-19 tiếp tục bùng phát tác động tiêu cực đến nhiều lĩnh vực, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sản xuất kinh doanh, sinh kế và đời sống Nhân dân.

Tuy nhiên, với sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, sự đồng lòng, đoàn kết của toàn dân, toàn quân; sự quan tâm của Trung ương, các địa phương trong cả nước, tỉnh đã hoàn thành nhiều mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra, có 9/13 chỉ tiêu chủ yếu đạt và vượt. Công tác phòng, chống dịch được thực hiện quyết liệt, đồng bộ, kịp thời và cơ bản kiểm soát được dịch bệnh; không để đứt gãy trong sản xuất; thu ngân sách Nhà nước tăng cao, các cơ chế, chính sách đặc thù đối với tỉnh đã được Quốc hội thông qua và ban hành Nghị quyết 38; đời sống Nhân dân tiếp tục ổn định.

Bí thư Tỉnh ủy Lê Trường Lưu chỉ đạo, năm 2022 là năm có ý nghĩa quan trọng, tạo nền tảng thực hiện các mục tiêu của kế hoạch 5 năm 2021-2025. Đồng thời, đây cũng là năm đầu tiên triển khai các cơ chế, chính sách đặc thù của tỉnh theo Nghị quyết 38 của Quốc hội. Đề nghị các đại biểu nghiên cứu kỹ các báo cáo, Tờ trình của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và tình hình thực hiện của các địa phương, đơn vị, nhất là bằng các luận cứ khoa học để dự báo tình hình dịch bệnh, xu hướng phục hồi kinh tế trong các ngành, lĩnh vực để thảo luận và quyết định những nhiệm vụ, giải pháp thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Chú trọng các giải pháp đột phá để tháo gỡ khó khăn, phục hồi sản xuất kinh doanh, thúc đẩy tăng trưởng; huy động các nguồn lực, tập trung hỗ trợ, đẩy nhanh tiến độ các dự án đầu tư, chương trình trọng điểm; các chương trình kích cầu du lịch, dịch vụ; triển khai thực hiện các nghị quyết chuyên đề của Tỉnh ủy và xây dựng chương trình, kế hoạch cụ thể để triển khai Nghị quyết 38 của Quốc hội.

Việc xây dựng, phát triển Phong Điền trở thành thị xã là một trong những điều kiện tiên quyết, gắn liền và phù hợp với mục tiêu, định hướng để dưa Thừa Thiên Huế trở thành thành phố trực thuộc Trung ương. Việc bàn và thông qua Nghị quyết chuyên đề cho huyện sẽ động viên Đảng bộ, quân và dân huyện Phong Điền nâng cao nhận thức hành động, quyết tâm chính trị cao trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện và huy động nguồn lực để xây dựng, phát triển Phong Điền sớm trở thành thị xã.

Các đại biểu biểu quyết thông qua những nội dung quan trọng của Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ 6

“Các đại biểu nghiên cứu, tập trung thảo luận các nhiệm vụ, giải pháp trong Tờ trình, nhất là các giải pháp về huy động nguồn lực, phát triển kết cấu hạ tầng, phát triển đô thị và các cơ chế tài chính ngân sách đã đủ mạnh và khả thi hay chưa để xây dựng, phát triển Phong Điền thành thị xã trong năm 2024”, Bí thư Tỉnh ủy Lê Trường Lưu lưu ý.

Về tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả đầu tư và công tác xúc tiến đầu tư, Bí thư Tỉnh ủy Lê Trường Lưu cho rằng, mặc dù thời gian qua chúng ta đã có nhiều nỗ lực, thu hút được một số nhà đầu tư, tập đoàn lớn, nhưng công tác xúc tiến đầu tư của tỉnh vẫn còn nhiều hạn chế, tỉnh chưa thực sự là điểm đến hấp dẫn của các nhà đầu tư, nhất là các nhà đầu tư trực tiếp nước ngoài.

Vì vậy, đề nghị các đại biểu tập trung thảo luận, phân tích làm rõ những nguyên nhân của hạn chế, yếu kém, nhất là các nguyên nhân chủ quan. Từ đó, đề xuất các giải pháp mang tính đột phá cho giai đoạn sắp tới, làm sao để biến tiềm năng, lợi thế của địa phương, cộng với cơ chế, chính sách của Trung ương để xây dựng Thừa Thiên Huế thực sự trở thành điểm đến hấp dẫn của các nhà đầu tư trong và ngoài nước.

Liên quan đến bổ sung Quy chế làm việc của Tỉnh ủy khóa 16; Chương trình làm việc của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy năm 2022; Chương trình kiểm tra, giám sát của Tỉnh ủy năm 2020 và sửa đổi, bổ sung Quy chế làm việc của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy khóa 16, Bí thư Tỉnh ủy Lê Trường Lưu đề nghị các đại biểu tham gia phát biểu tại hội nghị hoặc tham gia trực tiếp vào văn bản gửi lại bộ phận biên tập để bổ sung, hoàn chỉnh.

Bí thư Tỉnh ủy Lê Trường Lưu thêm một lần nữa khẳng định, hội nghị lần này có ý nghĩa rất quan trọng, quyết nghị nhiều nội dung lớn thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 16 và đề ra định hướng phát triển kinh tế - xã hội trong năm 2022, tạo nền tảng để thực hiện thắng lợi Nghị quyết 54 của Bộ Chính trị. Vì vậy, đề nghị các đại biểu nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung nghiên cứu, thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến xác đáng để hoàn thiện tờ trình, dự thảo nghị quyết, kết luận, các chương trình và quy chế bổ sung, sửa đổi để Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh xem xét, thông qua.

Với tinh thần đó, trong thời gian 1 buổi, các đại biểu tham dự hội nghị dành phần lớn thời gian thảo luận, cho ý kiến để bổ sung các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, nội dung và thông qua các Nghị quyết, Chương trình quan trọng mà hội nghị đề ra.

Tin, ảnh: Anh Phong

 

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP