Chính trị - Xã hội Xây dựng Đảng

03/12/2020 - 09:18

Thảo luận các nhiệm vụ, giải pháp thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

TTH.VN - Sáng 3/12, Ban Thường vụ Tỉnh ủy khai mạc Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ 2, nhiệm kỳ 2020 - 2025 để bàn, thảo luận và thông qua nhiều nội dung quan trọng.

"Hội nghị lần này có ý nghĩa rất quan trọng để quyết nghị nhiều vấn đề", Bí thư Tỉnh ủy Lê Trường Lưu khẳng định

UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Trường Lưu; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Quốc Đoàn; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Phan Ngọc Thọ chủ trì hội nghị.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Lê Trường Lưu nhấn mạnh, ngay từ khi dịch bệnh bùng phát và bão, lũ xảy ra, tỉnh đã huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc quyết liệt. Cùng với sự đồng lòng, đoàn kết của toàn dân, toàn quân; sự quan tâm của Trung ương, các địa phương và đồng bào, chiến sĩ trong cả nước, công tác phòng chống dịch COVID -19 đã đạt nhiều kết quả; thiệt hại của bão lũ, từng bước được khắc phục; đời sống Nhân dân tiếp tục ổn định.

Năm 2021 là năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI và Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII. Vì vậy, đề nghị các đại biểu nghiên cứu kỹ các báo cáo, Tờ trình của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và tình hình thực tiễn của các địa phương, đơn vị, nhất là bằng các luận cứ khoa học để dự báo tình hình dịch bệnh, xu hướng phát triển khả thi của các ngành, lĩnh vực để thảo luận và quyết định những nhiệm vụ, giải pháp thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Chú trọng các chính sách, giải pháp đột phá để tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện thuận lợi cho cách doanh nghiệp trong sản xuất kinh doanh. Huy động các nguồn lực, tập trung hỗ trợ, đẩy mạnh các dự án, chương trình trọng điểm, các chương trình kích cầu du lịch, dịch vụ…

Về Quy chế làm việc của Tỉnh ủy, Tờ trình về dự thảo Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI; dự thảo Chương trình công tác năm 2021 của Tỉnh ủy và Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Tờ trình về dự thảo Quy chế làm việc của UBKT Tỉnh ủy khóa XVI; dự thảo Chương trình kiểm tra, giám sát toàn khóa của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI và dự thảo Chương trình kiểm tra, giám sát của Tỉnh ủy năm 2021 đề nghị các đại biểu tham gia phát biểu tại hội nghị hoặc tham gia trực tiếp bằng văn bản gửi lại bộ phận biên tập bổ sung, chỉnh sửa hoàn chỉnh và ban hành.

“Hội nghị lần này có ý nghĩa rất quan trọng để quyết nghị các nghị quyết, các nội dung lớn thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI và đề ra các giải pháp hoàn thành nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội trong năm 2021. Do vậy, đề nghị các đại biểu phát huy tinh thần trách nhiệm, tập trung thảo luận, cho ý kiến cụ thể vào các nội dung, chương trình”, Bí thư Tỉnh ủy Lê Trường Lưu chỉ đạo.

Các đại biểu tham gia Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ 2, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Sau phần phát biểu khai mạc của Bí thư Tỉnh ủy Lê Trường Lưu, các đại biểu tham gia hội nghị nghe Chủ tịch UBND tỉnh Phan Ngọc Thọ trình bày Tờ trình của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phương hướng phát triển kinh tế - xã hội năm 2021. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Quốc Đoàn trình bày Tờ trình về dự thảo Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI; dự thảo Chương trình công tác năm 2021 của Tỉnh ủy và Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy, UVTV Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Phan Xuân Toàn công bố Quyết định chuẩn y Ủy viên UBKT Tỉnh ủy khóa XVI.

UVTV Tỉnh ủy, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy - Phạm Thị Minh Huệ trình bày Tờ trình về dự thảo Quy chế làm việc của UBKT Tỉnh ủy khóa XVI; dự thảo chương trình kiểm tra, giám sát toàn khóa của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI và dự thảo Chương trình kiểm tra, giám sát của Tỉnh ủy năm 2021.

Ngoài phiên họp nội bộ, hội nghị dành phần lớn thời gian để tập trung thảo thuận, cho ý kiến về các Tờ trình, Quy chế làm việc, nhất là Tờ trình về phát triển kinh tế - xã hội năm 2021, bàn và thông qua nhiều nội dung quan trọng khác.

Hội nghị diễn ra trong thời gian 1 ngày.

Tin, ảnh: Anh Phong

 

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP