Chính trị - Xã hội Theo dòng thời sự

20/01/2020 - 09:04

Thắp sáng niềm tin, vững bước vào thời kỳ mới

TTH - Ngày 3/2/2020, Đảng ta tròn 90 tuổi. Cùng với những thắng lợi vẻ vang trong lịch sử từ khi có Đảng, năm 2019 đất nước ta đã đạt được những thành tựu hết sức to lớn trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Những kết quả đó không tách rời sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng.

Năm 2019, bối cảnh kinh tế thế giới có chiều hướng giảm sút, chiến tranh thương mại Mỹ - Trung, tình hình chính trị mất ổn định ở nhiều khu vực..., nhưng Việt Nam vẫn có những chỉ số tăng trưởng cao, là một trong số ít các quốc gia tăng trưởng cao nhất thế giới. Năm thứ 4 liên tiếp chúng ta thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu của Quốc hội đặt ra. Tổng sản phẩm toàn xã hội (GDP) tăng 7,02%, đảm bảo an sinh xã hội, phát triển quan hệ đối ngoại, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo vệ chủ quyền quốc gia. Đó là minh chứng hùng hồn cho sự lãnh đạo tài tình của Đảng trên nền tảng ý chí quyết tâm của cả dân tộc.

Khoảnh khắc rất đáng tự hào khi các quốc gia trong Liên Hiệp quốc nhất trí cao bầu cho Việt Nam làm Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp quốc với số phiếu gần như tuyệt đối. Lần thứ 2 chúng ta nhận trọng trách Chủ tịch luân phiên Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN). Đây là lần đầu tiên Việt Nam đảm nhận cùng một lúc 2 nhiệm vụ đối ngoại quan trọng của diễn đàn khu vực và tổ chức quốc tế lớn nhất. Tiếng búa cất lên ngày đầu năm 2020 của Trưởng đại diện Việt Nam trong phiên họp thứ nhất làm Chủ tịch Hội đồng Bảo an đã khẳng định vị thế của Việt Nam trên diễn đàn thế giới.

 Năm 2019, Đảng ta tiếp tục đường lối, chủ trương đúng đắn cho đổi mới đất nước và xây dựng, chỉnh đốn Đảng, chống tham nhũng. Vấn đề kỷ luật Đảng được xác định là một nội dung trọng yếu, nghiêm túc, quyết liệt với trách nhiệm cao của Đảng với sự sống còn của dân tộc. Công tác kiểm tra của Đảng đã đưa ra nhiều kết luận và kỷ luật sai phạm, chỉ rõ những địa chỉ cụ thể, những cá nhân bị tha hóa, biến chất trong bộ máy.

Năm 2020 là năm cuối cùng thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XII, kết thúc kế hoạch 5 năm phát triển kinh tế - xã hội, năm diễn ra Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII. Thành tựu đạt được trong những năm qua là hết sức khả quan, nhưng khó khăn, thách thức đang ở phía trước. Trong công cuộc xây dựng, phát triển đất nước nhiều vấn đề mới phát sinh cần xử lý, nhiều việc phức tạp phải giải quyết. Chúng ta không chủ quan, tự mãn, không say sưa với thắng lợi, ngủ quên trên vòng nguyệt quế. Tin tưởng rằng dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, đất nước ta sẽ có những bước đột phá mới lớn hơn nữa. Toàn Đảng, toàn dân chung sức, đồng lòng giữ vững ổn định, phát triển kinh tế, an sinh xã hội, giữ vững chủ quyền quốc gia, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự xã hội. Cùng với đó là tiếp tục quyết liệt cải cách hành chính, tinh giản bộ máy, tăng cường kỷ cương, nâng cao hiệu lực thực thi pháp luật trong bộ máy các cấp. Quyết liệt hơn nữa phòng, chống tham nhũng, xây dựng Đảng để xứng đáng vai trò lãnh đạo toàn diện, tuyệt đối với toàn xã hội.

Một mùa xuân mới đang về. Sức mạnh nội lực dưới sự lãnh đạo của Đảng là mầm sống được ươm tạo phải được chăm sóc, vun xới để vươn lên mạnh mẽ hơn nữa. Đó chính là ngọn đuốc thắp sáng niềm tin, vững bước tiến vào thời kỳ mới dưới sự lãnh đạo của Đảng.

NGUYỄN AN HÒA

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP