26/05/2015 - 14:41

Thất nghiệp, người lao động được lĩnh bao nhiêu tiền trợ cấp?

TTH.VN - Mức hưởng trợ cấp thất nghiệp bình quân là 1,8 triệu đồng/người/tháng đến 2,2 triệu đồng/người/tháng.

Bộ LĐ-TB và XH cho biết, từ năm 2009 đến nay có nhiều chuyển biến tích cực, số lượng người tham gia bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) năm sau đều cao hơn năm trước và luôn đảm bảo chỉ tiêu kế hoạch được giao. Số người tham gia BHTN hiện nay chiếm gần 81% trong tổng số người tham gia BHXH bắt buộc (11.451.531 người).

Cụ thể, năm 2009 có 5,993 triệu người tham gia BHTN, tổng số thu là 5.510,7 tỉ đồng. Năm 2013, số người tham gia BHTN là 8,676 triệu người, tăng 4,9% so với năm 2012, tổng số thu là 10.094 tỉ đồng. Năm 2014, số người tham gia BHTN là 9,213 triệu người, tăng 6,19% so với năm 2013, tổng số thu là 11.812 tỉ đồng.

Về tiếp nhận và giải quyết hưởng BHTN, từ 01/1/2010 đến 20/12/2014, các Trung tâm dịch vụ việc làm tiếp nhận 2.010.642 lượt người đăng ký thất nghiệp, 1.956.340 người nộp hồ sơ hưởng BHTN, trong đó có 1.921.819 người được hưởng trợ cấp thất nghiệp (TCTN).

Số lượt người có quyết định hưởng TCTN tăng hàng năm, tính đến 20/3/2015 có 1.921.819 lượt người, bằng 98,2% số người nộp hồ sơ đề nghị hưởng BHTN. Số người có quyết định hưởng BHTN lần 2, lần 3 càng nhiều và có người được hưởng TCTN 9 tháng. Mức hưởng TCTN bình quân là 1,8 triệu đồng/người/tháng đến 2,2 triệu đồng/người/tháng.

Công tác tư vấn, giới thiệu việc làm được đẩy mạnh. Các Trung tâm dịch vụ việc làm đã tư vấn, giới thiệu việc làm cho 1.537.816 lượt người, bằng 83,8% số người có quyết định hưởng TCTN hàng tháng. Riêng tháng 3.2015, số người được tư vấn, giới thiệu việc làm 21.291 người, bằng 81,5% so với người nộp hồ sơ.

Số người được hỗ trợ học nghề tăng qua các năm, tổng số người được hỗ trợ học nghề là 36.475 người.

Bộ LĐ-TB-XH khẳng định: Chi trả các chế độ BHTN được các tỉnh, thành phố tổ chức thực hiện từ ngày 1/1/2010 trở đi, thông qua nhiều hình thức khác nhau: chi trả trực tiếp tại BHXH cấp huyện, tỉnh, chi trả thông qua hợp đồng đại diện chi trả cấp xã, chi trả thông qua tài khoản ngân hàng ATM và thí điểm chi trả thông qua hệ thống bưu điện cấp xã ở một số tỉnh, thành phố.

V.H (Theo VOV)
Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP