Chính trị - Xã hội Chính trị - Xã hội

19/03/2019 - 13:53

Thay đổi để bảo đảm tốt hơn quyền lợi người tham gia BHYT

Theo thông tin từ Bảo hiểm xã hội Việt Nam, nhằm cải cách thủ tục hành chính và tiết kiệm chi phí hành chính trong in, phát hành thẻ bảo hiểm y tế, từ năm 2018, trên thẻ bảo hiểm y tế sẽ không ghi giá trị đến của thẻ và từ 01/01/2019 sẽ không thực hiện in, cấp lại thẻ bảo hiểm y tế (trừ trường hợp cấp lại, cấp đổi thẻ do mất, hỏng, thay đổi thông tin trên thẻ).

Những thay đổi này mang lại nhiều lợi ích cho người sử dụng thẻ như giảm bớt thủ tục nộp lại thẻ cũ còn giá trị sử dụng cho cơ quan Bảo hiểm xã hội khi ngừng đóng bảo hiểm y tế, người tham gia được sử dụng lâu dài, không phải đổi lại hàng năm; đồng thời tránh trường hợp in, đổi thẻ không kịp thời như các năm trước đây, làm ảnh hưởng đến quyền lợi khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế của người tham gia.

Tuy nhiên, thực hiện Nghị định số 146/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm y tế, vẫn có một số đối tượng sẽ được cấp lại thẻ bảo hiểm y tế do thay đổi mã đối tượng, mã quyền lợi.

Từ năm 2018, trên thẻ BHYT sẽ không ghi giá trị đến của thẻ và từ 1/1/2019 sẽ không thực hiện in, cấp lại thẻ bảo hiểm y tế. Ảnh: TTXVN

Đổi thẻ theo mức hưởng cao nhất

Trường hợp người tham gia bảo hiểm y tế đề nghị cấp lại, đổi thẻ, nếu không thay đổi thông tin, có thể đến cơ quan Bảo hiểm xã hội nơi gần nhất để làm thủ tục. Cơ quan Bảo hiểm xã hội chỉ lập danh sách đổi thẻ bảo hiểm y tế đối với việc đổi mã đối tượng và mức hưởng trên thẻ từ mã CK2 sang mã CC1 (người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học có tỷ lệ suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên), mã HN2 sang mã HK3 (người thuộc hộ nghèo đa chiều không thuộc hai trường hợp được cấp mã đối tượng HN), mã HN2 sang mã ND4 (người được phong tặng danh hiệu nghệ nhân nhân dân, nghệ nhân ưu tú thuộc hộ gia đình có mức thu nhập bình quân đầu người hàng tháng thấp hơn mức lương cơ sở), mã CT4 sang mã CT2 (người từ đủ 80 tuổi trở lên đang hưởng trợ cấp tuất hàng tháng) và từ mã 2 sang mã 4 (người tham gia kháng chiến và bảo vệ Tổ quốc nhưng không phải là đối tượng cựu chiến binh quy định tại Điều 3 Nghị định số 146/2018/NĐ-CP).

Trường hợp người tham gia đồng thời thuộc nhiều đối tượng khác nhau, cơ quan Bảo hiểm xã hội rà soát, đối chiếu dữ liệu đang quản lý với các trường hợp có tên trong hồ sơ đổi mức hưởng, danh sách đối tượng đổi thẻ mới, nếu thẻ cũ cấp theo đối tượng khác có mức hưởng chưa đúng quy định mới, sẽ đổi thẻ theo mức hưởng cao nhất được áp dụng từ ngày 01/12/2018.

Với trẻ em dưới 6 tuổi, thẻ bảo hiểm y tế có giá trị sử dụng đến hết ngày 30/9 của năm trẻ đủ 72 tháng tuổi. Trường hợp trẻ sinh sau ngày 30/9, thẻ có giá trị sử dụng đến hết ngày cuối của tháng trẻ đủ 72 tháng tuổi.

Thay đổi về quyền lợi

Theo Nghị định số 146/2018/NĐ-CP, quyền lợi của người tham gia bảo hiểm y tế cũng có một số thay đổi. Người có thẻ bảo hiểm y tế đến khám chữa bệnh từ ngày 01/12/2018, điều trị ngoại trú hoặc nội trú trước ngày 01/12/2018 nhưng kết thúc đợt điều trị ngoại trú hoặc ra viện từ ngày 01/12/2018 sẽ được quỹ bảo hiểm y tế thanh toán trong phạm vi quyền lợi hưởng bảo hiểm y tế với mức hưởng theo quy định tại Luật Bảo hiểm y tế.

Trường hợp người có thẻ bảo hiểm y tế tự đi khám chữa bệnh không đúng tuyến, sau đó được cơ sở khám chữa bệnh nơi tiếp nhận chuyển tuyến đến cơ sở khám chữa bệnh khác, quỹ bảo hiểm y tế thanh toán chi phí khám chữa bệnh theo mức tại bệnh viện tuyến Trung ương là 40% chi phí điều trị nội trú; tại bệnh viện tuyến tỉnh là 60% chi phí điều trị nội trú từ ngày Luật Bảo hiểm y tế có hiệu lực đến ngày 31/12/ 2020; 100% chi phí điều trị nội trú từ ngày 1/1/2021 trong phạm vi cả nước. Tại bệnh viện tuyến huyện, quỹ bảo hiểm y tế thanh toán 70% chi phí khám bệnh, chữa bệnh từ ngày Luật có hiệu lực đến ngày 31/12/2015; 100% chi phí khám bệnh, chữa bệnh từ ngày 1/1/2016.

Trường hợp khám chữa bệnh theo yêu cầu, Quỹ bảo hiểm y tế không thanh toán các chi phí khám chữa bệnh mà người bệnh yêu cầu cơ sở khám chữa bệnh thực hiện.

Đối với các trường hợp khám chữa bệnh tại các tỉnh giáp ranh, cơ quan Bảo hiểm xã hội chỉ thực hiện thanh toán chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế trong trường hợp người tham gia bảo hiểm y tế đăng ký và đến khám chữa bệnh tại trạm y tế tuyến xã giáp ranh của tỉnh giáp ranh, quỹ bảo hiểm y tế thanh toán 100% chi phí khám chữa bệnh trong phạm vi được hưởng và mức hưởng bảo hiểm y tế.

Người có thẻ bảo hiểm y tế đang điều trị nội trú tại cơ sở khám chữa bệnh nhưng thẻ bảo hiểm y tế hết hạn sử dụng sẽ được quỹ bảo hiểm y tế thanh toán chi phí khám chữa bệnh trong phạm vi được hưởng và mức hưởng cho đến khi ra viện nhưng tối đa không quá 15 ngày kể từ ngày thẻ bảo hiểm y tế hết hạn sử dụng.

Trường hợp người có thẻ bảo hiểm y tế đang điều trị ngoại trú (chưa kết thúc đợt điều trị) hoặc đang điều trị nội trú tại cơ sở khám chữa bệnh nhưng có thay đổi mức hưởng bảo hiểm y tế thì mức hưởng bảo hiểm y tế mới được tính từ thời điểm thẻ bảo hiểm y tế mới có giá trị sử dụng.

Quỹ bảo hiểm y tế không thanh toán chi phí vận chuyển trong các trường hợp chuyển từ tuyến xã lên tuyến huyện, tuyến tỉnh, tuyến Trung ương; chuyển từ tuyến tỉnh lên tuyến Trung ương; chuyển ngang tuyến; chuyển từ tuyến trên về tuyến dưới.

Theo TTXVN

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP