Chính trị - Xã hội An ninh - Quốc Phòng

17/07/2020 - 19:29

Thay đổi từ nhận thức đến hành động

TTH - Cụ thể hóa các chủ trương lãnh đạo của Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh với nhiều hình thức phong phú, đa dạng, Phòng Chính trị BĐBP tỉnh đã tổ chức thực hiện các mặt công tác đảng, công tác chính trị sát đúng với tình hình của địa phương và yêu cầu nhiệm vụ của từng đơn vị.

Mô hình “Mỗi tuần một câu hỏi”  được các đơn vị trong BĐBP tỉnh nhân rộng

Đúng theo kế hoạch, sau giờ sinh hoạt chung, Tiểu đoàn Huấn luyện Cơ động thuộc BĐBP tỉnh tổ chức thảo luận các câu hỏi do Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh gửi đến. Tổ tư vấn của đơn vị mời các cán bộ, chiến sĩ phát biểu, bày tỏ quan điểm, sau đó thông qua đáp án do tổ tư vấn của Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh gửi đến. Sau khi hoàn thành nội dung câu trả lời của tuần trước, tổ tư vấn phổ biến câu hỏi của tuần này để cán bộ, chiến sĩ ghi chép, nghiên cứu, trao đổi và chuẩn bị câu trả lời vào tuần tiếp theo.

Trung úy Lê Đức Ngọc, Đại đội Huấn luyện thuộc Tiểu đoàn Huấn luyện Cơ động cho hay, đây là mô hình “Mỗi tuần một câu hỏi”. Mỗi câu hỏi đề cập đến một vấn đề khác nhau, có khi hỏi về truyền thống, có khi tìm hiểu pháp luật, điều lệnh, kỷ luật, những vấn đề thời sự đang diễn ra...Các câu hỏi đều thiết thực, liên quan trực tiếp đến quá trình thực hiện nhiệm vụ của lực lượng biên phòng nên cán bộ, chiến sĩ rất tích cực thảo luận và tham gia trả lời. Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức, mở rộng tư duy cho cán bộ, chiến sĩ.

Thượng úy Nguyễn Văn Dực, Trợ lý công tác đoàn thể Phòng Chính trị BĐBP tỉnh cho biết, hằng năm, trên cơ sở kế hoạch, hướng dẫn của cấp ủy cấp trên, Chi bộ Phòng Chính trị còn chỉ đạo tổ chức Đoàn xây dựng chương trình hành động, kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện các mặt công tác chính trị và quán triệt đến từng đoàn viên, thanh niên (ĐVTN).

Bằng nhiều hình thức, mô hình phong phú, đa dạng như “Mỗi tuần một câu hỏi”, CLB thanh niên với pháp luật..., các tổ chức Đoàn đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng cho thanh niên, xác định rõ cho ĐVTN các đơn vị đi sâu bám địa bàn, nắm tình hình, chủ động phối hợp với các tổ chức đoàn thể đẩy mạnh công tác vận động quần chúng, xây dựng tuyến biên phòng toàn dân và thế trận an ninh nhân dân ngày càng vững mạnh.

Theo Thiếu tá Văn Lê Lâm Đức, Phó Chủ nhiệm Chính trị, Bí thư Chi bộ Phòng Chính trị, việc triển khai toàn diện các mặt công tác Đảng, công tác chính trị trong BĐBP tỉnh là nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu, xuyên suốt. Vì vậy, Chi bộ Phòng Chính trị đã tập trung chỉ đạo, tổ chức cho các đảng viên, cán bộ, chiến sĩ học tập, nắm vững các nghị quyết của Đảng ủy, chỉ thị công tác Đảng, công tác chính trị, mệnh lệnh công tác biên phòng hằng năm của cấp trên và của Bộ Chỉ huy.

Đại tá Lê Văn Nguyên, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy BĐPB tỉnh khẳng định: Nhằm nâng cao chất lượng công tác Đảng, công tác chính trị ở cơ sở, Chi bộ Phòng Chính trị chú trọng đến phương châm xây dựng đồng bộ từ môi trường chính quy đến nhận thức, hành động của mỗi cán bộ, chiến sĩ. Cùng với việc chỉ đạo tổ chức tốt các phong trào thi đua ở cơ sở, đơn vị gắn với đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị và lời dạy của Bác Hồ đối với BĐBP. Qua đó, đã cụ thể hóa chủ trương lãnh đạo và tổ chức thực hiện các mặt công tác sát đúng với tình hình của các đơn vị trên hai tuyến biên giới.

Bài, ảnh: Bá Trí

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP