Chính trị - Xã hội Chính trị - Xã hội

04/04/2016 - 18:53

Thay Trưởng ban chỉ đạo "Đổi mới sáng tạo hướng tới người thu nhập thấp"

TTH.VN - Thủ tướng Chính phủ đồng ý thay đổi Trưởng ban chỉ đạo Dự án “Đổi mới sáng tạo hướng tới người thu nhập thấp” tại Quyết định số 1800/QĐ-TTg ngày 03/10/2013.

Thủ tướng Chính phủ cử Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư làm Trưởng ban chỉ đạo Dự án “Đổi mới sáng tạo hướng tới người thu nhập thấp”.

Trước đó, tại Quyết định 1800/QĐ-TTg ngày 3/10/2013, Thủ tướng Chính phủ đã quyết định thành lập Ban Chỉ đạo Dự án “Đổi mới sáng tạo hướng tới người thu nhập thấp” sử dụng vốn vay ưu đãi của Ngân hàng Thế giới giai đoạn 2013-2018.

Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ giúp Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo tổ chức thực hiện Dự án “Đổi mới sáng tạo hướng tới người thu nhập thấp” theo đúng các mục tiêu đề ra.

Bên cạnh đó, giúp Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo, đôn đốc, phối hợp giữa các Bộ, ngành, cơ quan có liên quan tổ chức triển khai Dự án bảo đảm hiệu quả; chỉ đạo các Bộ, ngành cơ quan có liên quan huy động các nguồn lực để triển khai thực hiện Dự án đảm bảo hiệu quả.

Dự án "Đổi mới sáng tạo hướng tới người thu nhập thấp" gồm 4 cấu phần chính: Phát triển các công nghệ đổi mới; Mở rộng và thương mại hóa các công nghệ đổi mới; Hỗ trợ chuyển giao kiến thức và tăng cường năng lực cho các cơ quan tham gia thực hiện đổi mới; Quản lý giám sát và đánh giá thực hiện dự án.

Dự án nhằm hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) đổi mới công nghệ để tạo ra sản phẩm, dịch vụ phục vụ lợi ích của cộng đồng, đặc biệt là nhóm nghèo, người thu nhập thấp.

Dự án cũng sẽ tập trung phát triển các giải pháp công nghệ có chất lượng cao, hỗ trợ các DNNVV tiếp cận, áp dụng, tạo ra, sử dụng công nghệ và kết quả của đổi mới, đồng thời khuyến khích và thúc đẩy hợp tác giữa các bên liên quan, đặc biệt giữa khu vực doanh nghiệp với các trường đại học, viện nghiên cứu.

Theo VPCP

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP