ASEAN: Nhiều thành tựu trên chặng đường 55 năm phát triển (8/8/1967-8/8/2022)

Khu vực này hiện đã trở thành nền kinh tế lớn thứ 5 thế giới và đang trên đà trở thành nền kinh tế lớn thứ 4 toàn cầu vào năm 2030.

ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP