Triển vọng tăng trưởng toàn cầu 2023: Lạm phát đạt đỉnh, triển vọng chậm lại

Tăng trưởng GDP toàn cầu được dự đoán sẽ chỉ đạt mức 2,2% trong năm tới, thấp hơn mức tăng trưởng 3% dự kiến cho năm 2022.

ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP