Sử dụng thanh toán kỹ thuật số toàn cầu tăng mạnh giữa đại dịch

76% người trưởng thành trên toàn cầu đã có một tài khoản tại một ngân hàng, một tổ chức tài chính khác, hoặc tại một nhà cung cấp tiền di động.

ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP