UNICEF: 168 triệu học sinh trên toàn cầu không thể đến trường trong gần 1 năm qua vì COVID-19

Việc đóng cửa trường học gây ra những hậu quả nghiêm trọng đối với việc học tập và hạnh phúc của trẻ em.

ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP