Liên minh châu Âu ngày càng coi trọng mối quan hệ với ASEAN

ASEAN cho thấy đây là một khu vực năng động, trong đó EU đã ký kết hai Hiệp định thương mại tự do (FTA), với Singapore và Việt Nam.

ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP