IMF: Thế giới đã bước vào giai đoạn khủng hoảng

Khi kinh tế thế giới “dừng đột ngột”, bà Kristalina Georgieva ước tính, nguồn quỹ dự kiến cần thiết cho nhu cầu tài chính chung của các thị trường mới nổi là 2,5 nghìn tỷ USD.

ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP