Chính trị - Xã hội Chính trị - Xã hội

30/12/2015 - 09:29

Thể hiện trách nhiệm, niềm tin

TTH - Một bộ phận cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống; xác định nội hàm CNH – HĐH là gì... là những vấn đề quan tâm của đông đảo cán bộ, đảng viên, Nhân dân trong tỉnh tham gia góp ý vào Dự thảo các văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

Cần đánh giá đúng thực trạng

Qua báo cáo tổng hợp các ý kiến gửi Trung ương về những vấn đề lớn, vấn đề còn có những ý kiến khác nhau của cán bộ, đảng viên, Nhân dân toàn tỉnh góp ý và Dự thảo các văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Trường Lưu khẳng định: “Các ý kiến đóng góp thể hiện niềm phấn khởi, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và con đường đi lên CNXH của đất nước ta trong giai đoạn mới”.

Đội ngũ tôn giáo của tỉnh góp ý Dự thảo các văn kiện của Đảng

Hầu hết các ý kiến tham gia đều nhất trí như Dự thảo Báo cáo chính trị, nhưng cũng có ý kiến cho rằng cần tăng cường hơn nữa kỷ cương, phép nước, nâng cao hiệu lực thi hành pháp luật của Nhà nước trong quản lý xã hội. Dự thảo báo cáo chưa đánh giá đúng thực trạng một số cán bộ, đảng viên có chức quyền thiếu tiên phong gương mẫu, coi thường pháp luật; một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, quan liêu, tham nhũng; việc xử lý đảng viên vi phạm chưa nghiêm; công tác quản lý đảng viên chưa chặt chẽ, sinh hoạt đảng chưa nề nếp; vai trò của tổ chức Đảng trong doanh nghiệp tư nhân, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài mờ nhạt... Còn có hiện tượng mua bán chức quyền diễn ra âm thầm, phức tạp... làm giảm lòng tin trong Nhân dân.

Có 7 đề xuất, kiến nghị của cán bộ, đảng viên, Nhân dân trong tỉnh gửi gắm với Đảng, Nhà nước trong thời gian tới. Đó là, quan tâm đầu tư nguồn lực lớn hơn cho chương trình xây dựng nông thôn mới; có giải pháp khắc phục tình trạng mất cân đối giữa cung và cầu nguồn nhân lực; phát triển kinh tế theo hướng phát huy nội lực, hình thành những tập đoàn kinh tế mạnh; chú trọng hơn yếu tố bảo đảm quốc phòng, an ninh; xử lý nghiêm minh những cán bộ lãnh đạo, cán bộ chủ chốt vi phạm tham nhũng, lãng phí...

“Theo tôi, trên tinh thần nội dung về các nguy cơ đã nêu ở mục dự báo tình hình thế giới và đất nước trong những năm tới; trong đó, nguy cơ tình trạng suy thoái về chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận cán bộ, đảng viên; nguy cơ các tệ nạn xã hội như quan liêu, tham nhũng, lãng phí... ngày càng phức tạp trong bộ máy Nhà nước, cần xác định thêm một nguy cơ đó là, nguy cơ về chủ quyền biển, đảo bị xâm phạm”, ông Nguyễn Bỉnh Khiêm, cán bộ hưu trí phường Thủy Xuân, TP Huế góp ý.

Trong phần phương hướng, nhiệm vụ, việc đẩy mạnh công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí chưa có biện pháp mới so với Nghị quyết Đại hội XI, chưa toát lên được đây là vấn đề gây nhức nhối và làm giảm lòng tin của đảng viên, Nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng; nhất là hiện nay, vấn đề tham nhũng, lãng phí vẫn còn nghiêm trọng... thường xảy ra ở những cán bộ có chức, có quyền, lợi ích nhóm ở các lĩnh vực nhạy cảm như ngân hàng, tài chính, đất đai, các dự án... vì vậy cần phải có giải pháp cụ thể và quyết liệt hơn.

“... Quán triệt và nghiêm túc thực hiện quan điểm thống nhất Đảng lãnh đạo công tác cán bộ, đi đôi với phát huy trách nhiệm của các tổ chức và người đứng đầu các tổ chức trong hệ thống chính trị về công tác cán bộ; có những đột phá lớn trong công tác cán bộ. Xây dựng đội ngũ đảng viên thật sự tiên phong gương mẫu, có trách nhiệm cao trong công tác, có phẩm chất, đạo đức cách mạng, ý thức tổ chức kỷ luật và năng lực hoàn thành nhiệm vụ, vững vàng trước mọi khó khăn, thử thách, phấn đấu cho mục tiêu, lý tưởng của Đảng. Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh là việc làm thường xuyên của các tổ chức Đảng, các cấp chính quyền và các tổ chức chính trị - xã hội...” là những gì mà Đảng bộ, chính quyền, Nhân dân thị xã Hương Thủy quan tâm.

Trong công tác xây dựng Đảng, cần chỉ đạo đổi mới quyết liệt, nghiêm túc từ trong Đảng, từ Trung ương đến địa phương. Xây dựng đội ngũ cán bộ trong sạch, vững mạnh, có năng lực, tăng cường đấu tranh chống tham nhũng. Phát huy nhân tố con người, cần làm cho dân hiểu được quyền và nghĩa vụ cơ bản trong đời sống xã hội. Phát huy quyền làm chủ của Nhân dân, phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc, không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho Nhân dân.

Xác định nội hàm công nghiệp hóa – hiện đại hóa

Về đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế; đẩy mạnh CNH – HĐH đất nước, một số ý kiến đề nghị phải xác định cho được nội hàm CNH - HĐH đất nước trong giai đoạn tới là gì. Cần có sự thống nhất nhận thức trong đổi mới mô hình tăng trưởng, gắn liền với tái cơ cấu nền kinh tế là quá trình đổi mới không ngừng phù hợp với phương hướng, mục tiêu của những năm trước mắt và cả lâu dài. Đồng thời, tăng cường hợp tác, phát triển kinh tế đối ngoại, bảo đảm cho nền kinh tế phát triển ổn định, vững chắc với nhịp độ nhanh, bền vững hơn.

Đẩy mạnh CNH - HĐH trong giai đoạn mới, ngoài việc phát triển kinh tế tri thức, lấy khoa học, công nghệ, tri thức và nguồn nhân lực chất lượng cao làm động lực chủ yếu, điều cơ bản là phải xây dựng được quỹ hỗ trợ phát triển sản xuất - kinh doanh, quỹ khuyến khích đầu tư, bảo đảm cho thị trường vốn phát triển năng động, tạo điều kiện cho các loại hình doanh nghiệp dễ dàng tiếp cận các nguồn vốn khi có nhu cầu.

Mục tiêu phấn đấu đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành nước CNH theo hướng hiện đại, như vậy là chuyển biến chậm; thành phần kinh tế Nhà nước hiện cũng chưa thật sự chủ đạo. Điều đáng nói, hàng hóa kém chất lượng, hàng nhái, hàng giả kiểm soát chưa chặt chẽ, gây bức xúc trong xã hội; vấn đề an sinh xã hội tuy đã được quan tâm nhưng các giải pháp chưa thật sự vững chắc, nguy cơ tái nghèo còn cao, đời sống vùng nông thôn so với thành thị vẫn còn khoảng cách lớn, việc làm cho lao động nông thôn còn nhiều bất cập; giáo dục - đào tạo có đổi mới nhưng chưa đáp ứng với yêu cầu thực tiễn, đào tạo nguồn nhân lực nhiều, nhưng số lượng sinh viên tốt nghiệp không có việc làm khá lớn.

Do vậy, cần đánh giá sâu và làm rõ hơn về những hạn chế, yếu kém trong 5 năm qua. Muốn vậy, phải tập trung khắc phục một cách đồng bộ 3 nguyên nhân chủ quan chủ yếu trong dự thảo báo cáo. Trong tái cơ cấu đầu tư, trọng tâm là đầu tư công còn một số bộ, ngành đầu tư còn dàn trải, không đúng chức năng, dẫn đến làm ăn thua lỗ do không đúng chuyên môn, sở trường. Công tác cổ phần hóa còn chậm dẫn đến các doanh nghiệp hoạt động thiếu năng động, hiệu quả, tình trạng độc quyền của một số ngành, lĩnh vực ảnh hưởng đến phát triển kinh tế - xã hội, làm thất thoát nguồn lực xã hội.

Bài, ảnh: ANH PHONG

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP