Dời Hội Vật truyền thống làng Thủ Lễ đến ngày mồng 9 tết Quý Mão

Hội vật truyền thống làng Thủ Lễ được dời đến ngày mồng 9 tết thay vì ngày mồng 6 tết Quý Mão theo kế hoạch

ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP