Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX: Dần hoàn thiện công tác chuẩn bị

Đến thời điểm hiện tại, công tác chuẩn bị tổ chức sự kiện thể thao lớn của đất nước đang được các địa phương, đơn vị liên quan tích cực triển khai.

ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP