20/11/2015 - 18:59

Thêm 12 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới

TTH - UBND tỉnh có quyết định công nhận thêm 12 xã đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) năm 2015, nâng tổng số xã đạt chuẩn của toàn tỉnh đến nay lên 18 xã, đạt tỷ lệ 19,6%.

Các xã được công nhận đạt chuẩn NTM đợt này gồm: Hương Lộc, Hương Sơn (Nam Đông), Phong Hiền (Phong Điền), Vinh Hưng, Lộc Điền, Lộc Bổn (Phú Lộc), Thuỷ Tân, Thuỷ Thanh, Dương Hoà (thị xã Hương Thuỷ), Phú Mỹ, Phú Mậu (Phú Vang). Phấn đấu đến cuối năm 2015, toàn tỉnh có thêm  1- 2 xã đạt chuẩn NTM, đạt tỷ lệ 20% theo mục tiêu của giai đoạn 2010-2015.

Hoàng Triều

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP