Kinh tế Nông nghiệp - Nông thôn

01/12/2021 - 17:46

Thêm 2 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới

TTH.VN - Xã Phú Lương, huyện Phú Vang và xã Điền Môn, huyện Phong Điền vừa được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) năm 2020 theo Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh ngày 1/12.

Theo báo cáo của Văn phòng Điều phối NTM tỉnh tại cuộc họp, qua tổng hợp kết quả thẩm định hồ sơ của các sở, ban ngành cấp tỉnh, tính đến cuối năm 2020, hai xã Điền Môn (huyện Phong Điền) và xã Phú Lương (huyện Phú Vang) đã hoàn thành 19/19 tiêu chí theo Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2016-2020.

Chương trình xây dựng NTM là một chủ trương lớn của Ðảng và Nhà nước, trong đó chính người dân là chủ thể. Việc huy động các nguồn lực để xây dựng NTM đã góp phần lớn tạo động lực giúp các địa phương trên địa bàn huyện Phong Điền và huyện Phú Vang thực hiện thành công chương trình xây dựng NTM.

Như vậy, đến nay toàn tỉnh đã có 59/94 xã được công nhận đạt chuẩn NTM, chiếm tỷ lệ 62,8%. Dự kiến đến cuối năm 2021 sẽ có thêm 4 xã đạt chuẩn NTM nâng tổng số xã đạt chuẩn lên 63/94 xã, đạt tỉ lệ 67%.

Thái Sơn

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP