22/07/2022 - 06:57

Thêm 5 mét vải lụa tặng người cao tuổi

TTH - Tặng thêm 5 mét vải lụa cho người cao tuổi (NCT) ở tuổi 90 và 100 tuy mới được đề xuất trong dự thảo quy định mức quà tặng chúc thọ, mừng thọ NCT trên địa bàn tỉnh, nhưng cũng nên làm thế, thậm chí mở rộng thêm độ tuổi. Đó là đạo hiếu để động viên tinh thần, giúp NCT sống vui, sống khỏe ở tuổi xưa nay hiếm.

Được thăm hỏi, tặng quà là niềm động viên rất lớn về tinh thần đối với người cao tuổi

Từ năm 2018 đến năm 2021, toàn tỉnh có 58.472 NCT ở tuổi 70, 75, 80, 85, 95 tuổi và trên 100 tuổi được chúc thọ, tặng quà với kinh phí 11,694 tỷ đồng, từ nguồn kinh phí địa phương. Trong đó, năm 2018, có 13.703 NCT được chúc thọ, với tổng kinh phí 2,74 tỷ đồng. Năm 2019, có 13.165 NCT được chúc thọ, với tổng kinh phí 2,633 tỷ đồng. Năm 2020, có 17.053 NCT được chúc thọ, với tổng kinh phí 3,41 tỷ đồng. Năm 2021, có 14.551 NCT được chúc thọ, với tổng kinh phí 2,910 tỷ đồng.

Ngày 28/10/2018, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 96 quy định quản lý và sử dụng kinh phí chăm sóc sức khỏe ban đầu cho NCT tại nơi cư trú; chúc thọ, mừng thọ; ưu đãi tín dụng và biểu dương, khen thưởng NCT, thay thế Thông tư số 21 ngày 18/2/2011; trong đó, quy định nội dung và mức chi thay đổi với định mức cao hơn. Tuy nhiên, từ năm 2018 đến nay, tỉnh vẫn áp dụng mức cũ quy định tại Quyết định số 2776 ngày 30/12/2014 của UBND tỉnh. Tức là vẫn áp dụng quy định mức quà tặng cho người thọ 70, 75, 80, 85, 95 tuổi và trên 100 tuổi trên địa bàn tỉnh với mức 200.000 đồng/người mà chưa có sự thay đổi. Trong khi đó, định mức bảo trợ xã hội, mức lương, bảo hiểm xã hội, thu nhập bình quân đầu người và mức sống của người dân có nhiều thay đổi.

Để động viên, khích lệ tinh thần sống vui, khỏe, có ích đối với NCT, ngành lao động, thương binh và xã hội đề xuất xây dựng dự thảo nghị quyết về quy định mức quà tặng chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi trên địa bàn tỉnh. Theo đó, mức quà tặng cho NCT ở tuổi 90 và 100 tuổi được đề xuất cao hơn mức của Thông tư 96 nhằm phù hợp với tình hình thực tế hiện nay. Về việc quy 5m vải lụa thành tiền là 250.000 đồng trong thời điểm hiện nay là để quy ra số liệu nhằm báo cáo tổng hợp so sánh. Áp dụng mức quà tặng cho NCT ở tuổi 70 bằng 75 tuổi; ở tuổi 80 bằng 85 tuổi là do 2 nhóm tuổi này được quy định tại khoản 4, Điều 8, Thông tư số 06 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định nội dung tiêu đề mừng thọ được thể hiện theo độ tuổi cụ thể: đủ 70 tuổi và đủ 75 tuổi là lễ mừng thọ; đủ 80 tuổi và đủ 85 tuổi là lễ mừng thượng thọ.

Mức quà tặng cho NCT ở tuổi 95 thấp hơn ở tuổi 90 tuổi và trên 100 tuổi thấp hơn 100 tuổi được đề xuất ở dự thảo nghị quyết bằng nhau. Nhưng ở tuổi 90 tuổi và 100 tuổi được quy định riêng tại Điều 21 Luật Người cao tuổi năm 2009 như sau: người thọ 100 tuổi được Chủ tịch nước chúc thọ và tặng quà; người thọ 90 tuổi được Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chúc thọ và tặng quà.

Do đó, NCT ở tuổi 90 và 100 tuổi ngoài mức quà tặng còn có thêm quà hiện vật. Cụ thể tặng quà cho người 100 tuổi là 5m vải lụa, tặng quà cho người 90 tuổi là hiện vật trị giá 150.000 đồng (quy định tại điểm a khoản 2 điều 3 Thông tư 96 của Bộ Tài chính). Tuy nhiên, NCT thọ ở độ tuổi này là khó và ít nên để động viên, tạo thêm tính trang trọng nên cơ quan dự thảo đề xuất quà cho NCT ở 90 tuổi là 5m vải lụa như người 100 tuổi.

Ngoài ra, cơ quan dự thảo đề xuất mức quà tặng NCT ở tuổi 70, 75 là 400.000 đồng/người. Đối với NCT ở tuổi 80, 85 là 500.000 đồng/người. NCT ở tuổi 90 là 600.000 đồng/người và 5m vải lụa. NCT ở tuổi 95 là 600.000 đồng/người. NCT ở tuổi 100 là 1.000.000 đồng/người và 5m vải lụa; NCT trên 100 tuổi là 1.000.000 đồng/người.

Để công tác chăm sóc sức khỏe, chúc thọ cho NCT thêm ý nghĩa, các địa phương cần quan tâm hơn nữa trong việc chung tay, “góp mặt” và bố trí kinh phí tổ chức lễ chúc thọ cho NCT thực sự chu đáo, trang trọng.

 

Bài, ảnh: HOÀI NGUYÊN

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP