11/08/2014 - 10:55

Thêm 53 bộ thiết bị dạy học cho trẻ 5 tuổi

TTH.VN - Thiếu bộ thiết bị dạy học tối thiểu cho các lớp mẫu giáo 5 tuổi là vấn đề đau đầu của ngành học Mầm non trong lộ trình hoàn thành đề án Phổ cập giáo dục mầm non (GDMN) 5 tuổi trong năm 2015.

Để tháo gỡ khó khăn này cho ngành Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) cụ thể là bậc học Mầm non và thúc đẩy hoàn thành kế hoạch phổ cập GDMN 5 tuổi trên địa bàn toàn tỉnh năm 2015, UBND tỉnh có chủ trương ưu tiên tập trung các nguồn kinh phí mua bộ thiết bị dạy học tối thiểu cho các trường mầm non.

Cụ thể đến tháng 8/2014, cung cấp 53 bộ thiết bị cho bậc học này, trước đó, vào tháng 6 vừa qua, UBND tỉnh cũng đã cấp thêm 33,7 tỷ đồng từ ngân sách để mua sắm, bổ sung thiết bị dạy học tối thiểu và đồ chơi ngoài trời theo quy định của Bộ GD&ĐT nhằm hoàn tất dự án phổ cập GDMN 5 tuổi đúng năm 2015.

Chia sẻ bài viết


Liên kết hữu ích
ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP