21/11/2014 - 06:25

Thêm 9 xã đạt chuẩn nông thôn mới

TTH - Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh thông tin, đến ngày 20/11, toàn tỉnh đã có 9 xã hoàn thành 19/19 tiêu chí nông thôn mới là Hương Hòa, Hương Giang, Hương Lộc, Hương Sơn, Hương Phú (Nam Đông), Phú Thượng (Phú Vang), Phong Hải, Phong An (Phong Điền), Quảng Phú (Quảng Điền), tăng 8 xã so với 2013.

Tổng tiêu chí nông thôn mới toàn tỉnh đạt được đến nay là 1.273 tiêu chí/92 xã, tăng 140 tiêu chí; bình quân mỗi xã đạt 13,8 tiêu chí, tăng 1,5 tiêu chí so với năm trước. Phấn đấu đến cuối năm nay, tổng tiêu chí đạt được 1.307, tăng 174 tiêu chí; bình quân mỗi xã đạt 14,2 tiêu chí, tăng 1,9 tiêu chí so với năm 2013.

Hoàng Thế

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP