Biên giới - biển đảo Biên giới - biển đảo

21/12/2018 - 14:34

Thêm hơn 14 tỉ đồng hỗ trợ tàu cá tham gia hoạt động thủy sản trên các vùng biển xa

TTH.VN - Đó là kinh phí đợt 4 hỗ trợ tàu cá tham gia hoạt động thủy sản trên các vùng biển xa trong năm 2018, theo quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh ngày 21/12.

Tàu vỏ thép dùng đánh bắt xa bờ được hạ thủy tại Thuận An, Phú Vang

Theo đó, UBND tỉnh quyết định trích ngân sách tỉnh số tiền 14,128 tỷ đồng từ nguồn bổ sung có mục tiêu của Trung ương, bổ sung có mục tiêu cho ngân sách huyện Phú Vang và huyện Phú Lộc để thực hiện chính sách khuyến khích, hỗ trợ khai thác, nuôi trồng hải sản và dịch vụ khai thác hải sản trên các vùng biển xa.

Cụ thể, huyện Phú Vang được hỗ trợ 4,77 tỷ đồng; trong đó, hỗ trợ nhiên liệu chuyến biển 4,6 tỷ đồng, hỗ trợ mua bảo hiểm 162 triệu đồng. Huyện Phú Lộc được hỗ trợ 9,35 tỷ đồng; trong đó, hỗ trợ nhiên liệu chuyến biển 9,22 tỷ đồng, hỗ trợ mua bảo hiểm 107 triệu đồng và 28 triệu đồng mua máy thông tin liên lạc.

Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị UBND huyện Phú Vang và huyện Phú Lộc chịu trách nhiệm quản lý, sử dụng kinh phí đúng mục đích, nội dung quy định và quyết toán kinh phí theo quy định về quản lý tài chính hiện hành. 

Như vậy, năm 2018, UBND tỉnh đã hỗ trợ 4 đợt kinh phí tàu cá tham gia hoạt động thủy sản trên các vùng biển xa cho các địa phương với tổng số tiền lên đến hơn 91 tỷ đồng; trong đó, đợt 1 là 16,2 tỷ đồng, đợt 2 là 35,8 tỷ đồng, đợt 3 là 24,8 tỷ đồng và đợt 4 là 14,1 tỷ đồng.

Tin, ảnh: Thái Sơn

Chia sẻ bài viết


Liên kết hữu ích
ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP