Chính trị - Xã hội An sinh xã hội

01/09/2021 - 05:29

Thêm nhiều quyền lợi về bảo hiểm xã hội từ 1/9/2021

TTH.VN - Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội vừa có Thông tư số 06/2021/TT – BLĐTBXH về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 59/2015/TT-BLĐTBXH quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội (BHXH) về BHXH bắt buộc. Xung quanh vấn đề đang được dư luận quan tâm này, ông Hoàng Trọng Chính, Phó Giám đốc BHXH tỉnh cho biết:

Ông Hoàng Trọng Chính, Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh 

Thông tư 06/2021/TT-BLĐTBXH có hiệu lực ngày từ ngày 1/9/2021. Theo đó, sẽ có nhiều điểm mới nổi bật liên quan đến đối tượng tham gia BHXH bắt buộc; mức hưởng chế độ ốm đau khi nghỉ không trọn tháng; làm rõ trường hợp hưởng trợ cấp một lần khi sinh con với lao động nam; nghỉ phép năm trùng với thời gian nghỉ thai sản; về nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau thai sản; bổ sung quy định về tiền lương tháng đóng BHXH để tính hưởng lương hưu; sửa một số quy định để phù hợp với Bộ luật Lao động 2019 và văn bản hướng dẫn; bổ sung quy định về trường hợp hưởng trợ cấp tuất hằng tháng.

Ông đánh giá như thế nào về những quy định mới tại Thông tư 06?

Theo tôi, Thông tư 06 đã có những sửa đổi theo hướng mở rộng quyền lợi cho người tham gia, đồng thời giải quyết một số vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện mà những quy định tại Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH chưa quy định cụ thể.

Tôi lấy ví dụ về mở rộng quyền lợi của người tham gia, cụ thể: Nếu như theo các quy định trước đây người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc chỉ đóng BHXH theo mức lương cơ sở vào quỹ hưu trí và tử tuất thì Thông tư 06 đã bổ sung người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn đồng thời là người giao kết hợp đồng lao động sẽ thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc, đóng BHXH theo mức tiền lương tháng theo hợp đồng lao động ngoài quỹ hưu trí, tử tuất còn được tham gia vào quỹ ốm đau, thai sản; tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp để được hưởng đầy đủ các chế độ BHXH. Đồng thời, người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn mà có từ đủ 20 năm trở lên đóng BHXH bắt buộc không theo đối tượng người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn khi nghỉ hưu có mức lương hưu thấp hơn mức lương cơ sở tại thời điểm hưởng lương hưu thì được áp dụng quy định mức lương hưu hằng tháng thấp nhất bằng mức lương cơ sở.

Nhiều quyền lợi đươc mở rộng có lợi cho người lao động 

Đối với việc hướng dẫn cụ thể mức tiền lương tháng đóng BHXH theo từng giai đoạn. Từ ngày 01/01/ 2018 đến ngày 31/12/2020, từ ngày 01/ 01/ 2021 trở đi, lưu ý tiền lương tháng đóng BHXH bắt buộc không bao gồm các chế độ và phúc lợi khác như thưởng theo quy định tại Điều 104 của Bộ luật Lao động, tiền thưởng sáng kiến; tiền ăn giữa ca; các khoản hỗ trợ xăng xe, điện thoại, đi lại, tiền nhà ở, tiền giữ trẻ, nuôi con nhỏ; hỗ trợ khi người lao động có thân nhân bị chết, người lao động có người thân kết hôn, sinh nhật của người lao động, trợ cấp cho người lao động gặp hoàn cảnh khó khăn khi bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp và các khoản hỗ trợ, trợ cấp khác ghi thành mục riêng trong hợp đồng lao động quy định tại tiết c2 điểm c khoản 5 Điều 3 của Thông tư số 10/2020/TT-BLĐTBXH.

Thông tư 06 cũng đã mở rộng một số quyền lợi khác như: Việc xác định độ tuổi làm căn cứ giải quyết lương hưu trên cơ sở Quy định sửa đổi, bổ sung của Bộ luật Lao động năm 2019, áp dụng từ ngày 01/01/2021. Đối với chế độ thai sản nếu như Thông tư 59 quy định chế độ thai sản được giải quyết đối với con còn sống thì Thông tư 06 đã sửa đổi quy định lao động nữ sinh đôi thì thời gian hưởng trợ cấp thai sản khi sinh con và trợ cấp một lần khi sinh con được tính theo số con được sinh ra, bao gồm cả con bị chết hoặc chết lưu.

Xin ông phân tích rõ về trường hợp chồng được hưởng trợ cấp khi vợ sinh con?

Theo Thông tư 59, người chồng được nhận trợ cấp một lần khi vợ sinh con nếu thuộc một trong hai trường hợp sau: 1) Chỉ có cha tham gia BHXH thì cha phải đóng từ đủ sáu tháng trở lên trong 12 tháng trước khi sinh con; 2) Người chồng của người mẹ nhờ mang thai hộ phải đóng BHXH từ đủ sáu tháng trở lên trong 12 tháng tính đến thời điểm nhận con.

Thông tư 06 đã bổ sung quy định, đó là trường hợp cả cha và mẹ đều tham gia BHXH nhưng trong đó người mẹ không đủ điều kiện hưởng chế độ thai sản khi sinh con nếu người cha đủ quy định thì người cha được hưởng trợ cấp một lần khi sinh con theo mức trợ cấp một lần bằng hai tháng lương cơ sở/con.

Thông tư 06 đã khắc phục được những vướng mắc gì của Thông tư 59, thưa ông?

Trong quá trình triển khai, thực hiện Luật BHXH từ ngày 01/01/2016, trên cơ sở ý kiến, đề xuất của BHXH Việt Nam và các ngành liên quan, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đã ban hành các văn bản hướng dẫn như Công văn số 3432/LĐTBXH-BHXH ngày 08/9/2012 về việc thực hiện chế độ BHXH theo Luật BHXH  năm 2014, Công văn số 4831/LĐTBXH-BHXH ngày 17/11/2017 về việc vướng mắc trong thực hiện chế độ BHXH và một số văn bản cá biệt khác… Hiện nay, các nội dung này đã được đưa vào Thông tư 06, là cơ sở pháp lý quan trọng để triển khai thực hiện thống nhất. Cụ thể như cách tính hưởng chế độ ốm đau, thời điểm xem xét tuổi đối với thân nhân người lao động để giải quyết chế độ tử tuất hàng tháng…

Xin ông cho biết, kế hoạch triển khai Thông tư 06/2021 của BHXH Thừa Thiên Huế?

BHXH tỉnh Thừa Thiên Huế sẽ phối hợp với các ngành liên quan, đặc biệt là ngành Lao động - Thương binh và Xã hội để có những giải pháp triển khai cụ thể theo chỉ đạo nhằm đảm bảo quyền lợi cho người tham gia BHXH trên địa bàn. BHXH tỉnh tăng cường phối hợp với các cơ quan truyền thông để tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, đồng thời hướng dẫn các đơn vị sử dụng lao động thực hiện đúng theo Thông tư 06.

Xin cám ơn ông !

                      Huế Thu (Thực hiện)

 

 

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP