Chính trị - Xã hội An sinh xã hội

13/02/2012 - 06:10

Thí điểm đưa lao động Việt Nam trở lại làm việc tại Libya

TTH - Xét đề nghị của Bộ LĐTB-XH, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã đồng ý việc thí điểm đưa một số lao động trở lại làm việc tại Libya. Thủ tướng giao Bộ LĐTB-XH chỉ đạo lựa chọn đối tác tin cậy, ký kết hợp đồng lao động chặt chẽ, bao gồm các trường hợp có rủi ro; đồng thời, căn cứ diễn biến tình hình cụ thể, Bộ LĐTB-XH trao đổi, thống nhất với Bộ Ngoại giao và các cơ quan liên quan trình Thủ tướng xem xét việc mở rộng đưa lao động Việt Nam trở lại địa bàn này.

Đầu năm 2011, khi cuộc khủng hoảng chính trị ở Libya xảy ra, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng, Bộ LĐTB-XH đã phối hợp với các bộ, ngành và các cơ quan liên triển khai các phương án sơ tán, đưa trên 10.000 lao động Việt Nam đang làm việc ở Lybia về nước an toàn. 

L.Nguyên (theo SGGP)

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP