Chính trị - Xã hội Theo dòng thời sự

08/12/2019 - 14:40

Thí điểm hợp nhất các cơ quan chuyên môn cấp tỉnh, huyện 

UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương gửi đăng ký về Bộ Nội vụ trước ngày 15/12 để tổng hợp, báo cáo Chính phủ.

Theo VOV

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP