26/02/2017 - 14:11

Thí điểm thế chấp tài sản gắn liền với đất tại các ngân hàng ở nước ngoài

Năm 2017, Tổng cục Quản lý đất đai sẽ xây dựng Đề án nghiên cứu cơ chế chích sách khuyến khích tích tụ, tập trung đất đai, phát huy tiềm năng đất đai cho phát triển kinh tế xã hội và Đề án thí điểm việc thế chấp tài sản gắn liền với đất tại các ngân hàng ở nước ngoài.

Tổng cục Quản lý đất đai sẽ xây dựng đề án thí điểm thế chấp tài sản gắn liền với đất tại các ngân hàng ở nước ngoài. Ảnh minh hoạ

Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà vừa ký ban hành Chương trình công tác năm 2017 của Bộ Tài nguyên và Môi trường. Theo đó, Tổng cục Quản lý đất đai chủ trì xây dựng 5 đề án gồm: Đề án tăng cường quản lý đối với đất đai có nguồn gốc từ các nông, lâm trường quốc doanh hiện có do các công ty nông nghiệp, công ty lâm nghiệp không thuộc diện sắp xếp lại theo Nghị định số 118/2014; Đề án nghiên cứu cơ chế chích sách khuyến khích tích tụ, tập trung đất đai, phát huy tiềm năng đất đai cho phát triển kinh tế xã hội; Đề án thí điểm việc thế chấp tài sản gắn liền với đất tại các ngân hàng ở nước ngoài; Đề án Đổi mới cơ chế tiếp cận đất đai của các doanh nghiệp bao gồm doanh nghiệp trong nước và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài; Đề án đề xuất các giải pháp phát triển mạnh thị trường quyền sử dụng đất (bao gồm cả thị trường sơ cấp, thứ cấp); khuyến khích tích tụ, tập trung ruộng đất (nông nghiệp).

Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam được giao chủ trì, xây dựng Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2016 về thực hiện Nghị quyết 84/NQ-CP Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 BCHTW khóa X về Chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020; Quy chế phối hợp trong việc cấp phép, trao đổi thông tin, giám sát, kiểm tra, xử lý vi phạm hoạt động nghiên cứu khoa học của tổ chức, cá nhân nước ngoài tiến hành trong vùng biển Việt Nam; Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch thực hiện các nhiệm vụ về giám sát, đánh giá rủi ro, khắc phục, giải quyết hậu quả sự cố tràn dầu và hóa chất độc trên biển; Chương trình trọng điểm điều tra cơ bản tài nguyên, môi trường biển và hải đảo.

Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam chủ trì xây dựng Đề án Nâng cao năng lực hệ thống cơ quan quản lý nhà nước về khoáng sản từ Trung ương đến địa phương giai đoạn 2016-2020.

Bộ Tài nguyên và Môi trường giao Viện Khoa học Khí tượng thủy văn và biến đổi khí hậu chủ trì, xây dựng Chương trình cập nhật phân vùng rủi ro thiên tai, lập bản đồ cảnh báo thiên tai, đặc biệt là các thiên tai liên quan đến bão, nước dâng do bão, lũ, lũ quét, trượt lở đất, hạn hán, xâm nhập mặn; Đề án thích ứng với biến đổi khí hậu phát triển bền vững vùng Duyên hải Miền trung.

Bộ trưởng Trần Hồng Hà giao Văn phòng Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Vụ Kế hoạch, Vụ Pháp chế theo dõi, kiêm tra, đôn đốc tình hình thực hiện Chương trình công tác của Bộ. Các đơn vị tập trung triển khai, xây dựng ngay các đề án, văn bản quy phạm pháp luật, bảo đảm hoàn thành đúng thời hạn đã đăng ký, định kỳ trước ngày 25 hàng tháng báo cáo Bộ tiến độ thực hiện để tổng hợp, báo cáo Bộ trưởng.

Theo Dân trí

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP