Chính trị - Xã hội An sinh xã hội

17/08/2016 - 19:06

Thí điểm xây dựng 6 phường, thị trấn không có tệ nạn mại dâm

TTH - Để đảm kinh phí hoạt động cho các đơn vị thí điểm, UBND tỉnh cũng đã quyết định phân bổ 250 triệu đồng cho 12 đơn vị với định mức từ 20-30 triệu đồng/đơn vị.

Ngày 17/8, UBND tỉnh có quyết định phê duyệt xây dựng 6 phường, thị trấn lành mạnh không có tệ nạn mại dâm, gồm các phường: Xuân Phú, Thủy Xuân, Kim Long, Tây Lộc, Phú Hội (TP Huế), thị trấn Lăng Cô (huyện Phú Lộc) và 6 mô hình thí điểm phòng ngừa, trợ giúp làm giảm tổn thương, phòng chống lây nhiễm HIV tại cộng đồng gồm: Nhóm đồng đẳng viên ở cơ sở dịch vụ (Chi cục PCTNXH - Sở Lao động TBXH tỉnh), Câu lạc bộ (CLB) trẻ em đường phố (Đội Công tác xã hội thanh niên Huế), CLB Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Phước Vĩnh (UBND phường Phước Vĩnh - TP. Huế), Nhóm đồng đẳng viên ở cơ sở dịch vụ Hương Thủy (Phòng Lao động TBXH thị xã Hương Thủy), Nhóm đồng đẳng viên ở cơ sở dịch vụ thị xã Hương Trà (Phòng Lao động TBXH thị xã Hương Trà), CLB Phụ nữ phường Vỹ Dạ (UBND phường Vỹ Dạ – TP.Huế).

Để đảm kinh phí hoạt động cho các đơn vị thí điểm, UBND tỉnh cũng đã quyết định phân bổ 250 triệu đồng cho 12 đơn vị với định mức từ 20-30 triệu đồng/đơn vị.

Ngọc Anh

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP