08/04/2022 - 16:49

Thi đua sáng kiến nỗ lực vượt khó trong đoàn viên và người lao động

TTH.VN - Ngày 8/4, Công đoàn Khu Kinh tế Công nghiệp tỉnh tổ phát động phong trào thi đua thực hiện chương trình “1 triệu sáng kiến - nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch COVID - 19” do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phát động.

Ký kết thực hiện phong trào thi đua sáng tạo vượt khó

Nội dung phong trào thi đua gắn liền với chủ đề hoạt động năm do các cấp công đoàn đề ra. Trong đó, tập trung vận động đoàn viên và người lao động thi đua, phát huy sáng kiến, sáng tạo, cải tiến kỹ thuật, đổi mới quy trình làm việc, đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng khoa học, công nghệ; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, cải cách hành chính; đồng hành với doanh nghiệp vượt khó, thúc đẩy tăng năng suất lao động... đảm bảo thích ứng an toàn, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19. Đồng thời, cụ thể hóa các phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”; “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”; “Xanh- sạch - đẹp, bảo đảm an toàn vệ sinh lao động” và phong trào “Năng suất cao hơn, chất lượng cao hơn, hiệu quả tốt hơn”…

Dịp này, Công đoàn Khu Kinh tế Công nghiệp tỉnh triển khai chuyên đề học tập và làm theo tấm gương đạo đức phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường, khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”.

Tin, ảnh: Hải Thuận

 

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP