Giáo dục Tuyển sinh

19/06/2019 - 09:27

Thí sinh tham dự kỳ thi THPT Quốc gia 5 năm qua 

Kỳ thi THPT Quốc gia bắt đầu được tổ chức từ năm 2015; tính trung bình 5 năm từ 2015-2019, cơ cấu thí sinh chỉ xét tốt nghiệp chiếm khoảng 27,6%; thí sinh đăng ký xét tuyển chiếm khoảng 72,4%.

Kỳ thi Trung học phổ thông Quốc gia bắt đầu được tổ chức từ năm 2015.

Tính trung bình 5 năm từ 2015-2019, cơ cấu thí sinh chỉ xét tốt nghiệp chiếm khoảng 27,6%; thí sinh đăng ký xét tuyển chiếm khoảng 72,4%.

Theo Vietnam+

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP