Giáo dục Tin tức giáo dục

15/05/2015 - 18:21

Thí sinh thuộc các huyện nghèo và người dân tộc nộp hồ sơ xét tuyển thẳng trước 25/5

TTH.VN - Đại học Huế vừa có thông báo xét tuyển thẳng vào đại học, cao đẳng hệ chính quy năm 2015 đối với thí sinh thuộc các huyện nghèo và thí sinh là người dân tộc rất ít người.

Đối tượng được xét tuyển thẳng là đối tượng theo quy định tại điểm i khoản 2 điều 7 của quy chế tuyển sinh. Những thí sinh này phải học bổ sung kiến thức 1 năm học trước khi vào học chính thức. Chương trình bổ sung kiến thức do Đại học Huế quy định.

Cán bộ Đại học Huế thống kê số hồ sơ dự thi của kỳ thi tuyển sinh ĐH, CĐ 2014

Các trường đại học Y Dược, Sư phạm, Nông Lâm, Khoa học, Kinh tế, Luật và Phân hiệu Đại học Huế tại Quảng Trị là 7 đơn vị có ngành đào tạo xét tuyển thẳng. Điều kiện để xét tuyển thẳng đối với Trường đại học Y Dược là điểm trung bình các môn toán, hoá, sinh của 3 năm học 10, 11, 12 đạt loại giỏi trở lên, học lực 3 năm học này cũng phải đạt loại giỏi trở lên, hạnh kiểm phải đạt loại tốt. Trường đại học Sư phạm điều kiện xét tuyển là thí sinh không dị hình, dị tật, nói ngọng, nói lắp, học lực 3 năm học 10, 11, 12 đạt loại khá trở lên, hạnh kiểm đạt loại tốt. Trường đại học Kinh tế và Luật điều kiện xét tuyển là học lực 3 năm phải đạt loại khá trở lên. 

Thí sinh được nộp tối đa 1 bộ hồ sơ đăng ký xét tuyển thẳng vào Đại học Huế năm 2015, gửi về Sở Giáo dục và Đào tạo trước ngày 25/5/2015.

Ngọc Hà

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP