23/07/2018 - 20:33

Thi tuyển chức danh Phó Giám đốc Sở Tư pháp

TTH - Ngày 23/7, ông Bạch Chơn Đông, Giám đốc Sở Nội vụ cho biết, sau thành công của việc thi tuyển chức danh lãnh đạo Sở Công Thương, Hội đồng thi tuyển chức danh của tỉnh tiếp tục triển khai thi tuyển chức danh Phó Giám đốc Sở Tư pháp.

Theo thông báo của Hội đồng thi tuyển, ngoài những tiêu chuẩn, điều kiện dự thi bắt buộc, đối tượng tham gia dự tuyển là công chức, viên chức (CCVC) có đủ tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm, nằm trong quy hoạch của chức danh Phó Giám đốc Sở Tư pháp; CCVC đang công tác tại các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện có đủ tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm và nằm trong quy hoạch của chức danh phó giám đốc và tương đương. Đối tượng được đề cử tham gia dự tuyển là CCVC không nằm trong quy hoạch của chức danh phó giám đốc và tương đương (bao gồm cả trường hợp công tác ngoài Sở Tư pháp và có thể không phải là đảng viên) giữ chức vụ từ trưởng phòng cấp Sở trở lên được Ban Thường vụ Tỉnh ủy và UBND tỉnh đề cử và đồng ý bằng văn bản.

Được biết, số lượng hồ sơ đăng ký tham gia dự thi tuyển không hạn chế. Kỳ thi sẽ tổ chức trong tháng 8/2018 với 2 phần thi: viết và trình bày đề án.

Thái Bình

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP