Chính trị - Xã hội An ninh - Quốc Phòng

05/01/2012 - 17:53

Thị ủy Hương Thủy và Đảng ủy Khối Doanh nghiệp triển khai các nghị quyết của Đảng

TTH - Sáng 5/1, Thị ủy Hương Thủy tổ chức hội nghị cán bộ chủ chốt toàn thị xã để quán triệt, triển khai thực hiện Kết luận Hội nghị Trung ương Đảng lần thứ 3 (khóa XI) và các nghị quyết Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ 5,6 (khóa XIV).

Tại đây, lực lượng cán bộ chủ chốt của thị xã được quán triệt sâu sắc quan điểm, đường lối, chủ trương, chính sách và giải pháp lớn được thông qua tại Hội nghị lần thứ 3 Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) và Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ 5, 6 (khóa XIV), như: Tình hình KT - XH, tài chính, ngân sách giai đoạn 2006-2010 và năm 2011; kế hoạch phát triển KT- XH, tài chính, ngân sách Nhà nước 5 năm 2011-2015 và năm 2012; những thành tựu trên các lĩnh vực kinh tế, văn hoá-xã hội, giáo dục, y tế, an ninh - quốc phòng... Qua đó, nâng cao nhận thức, đồng thời tạo được sự thống nhất về ý chí và hành động; củng cố niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, sự đồng thuận trong nhân dân, khẳng định ý chí, quyết tâm thực hiện thắng lợi các nghị quyết, đấu tranh với các quan điểm sai trái, thù địch, các biểu hiện lệch lạc trong nhận thức, tạo nền tảng quan trọng để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ KT-XH năm 2012.            

* Cùng ngày, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tổ chức hội nghị cán bộ chủ chốt nhằm nghiên cứu, quán triệt và triển khai thực hiện Kết luận Hội nghị Trung ương 3 (khóa XI), các nghị quyết Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ 5, thứ 6 (khóa XIV).
 
Đại biểu tham dự hội nghị đã tập trung nghiên cứu, quán triệt “Kết luận về tình hình KT-XH, tài chính, ngân sách nhà nước 5 năm 2006-2010 và năm 2011; Kế hoạch phát triển KT-XH, tài chính, ngân sách nhà nước 5 năm 2011-2015 và năm 2012” và các nghị quyết chuyên đề của Hội nghị Tỉnh uỷ lần thứ 5 về “xây dựng Thừa Thiên Huế trở thành một trong những trung tâm khoa học-công nghệ của cả nước giai đoạn 2011-2015 và tầm nhìn đến năm 2020” và “xây dựng Thừa Thiên Huế xứng tầm là trung tâm văn hóa, du lịch đặc sắc của cả nước giai đoạn 2011-2015 và tầm nhìn đến năm 2020”; Hai nghị quyết của Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 6 về “Nhiệm vụ phát triển KT-XH năm 2012” và “Nhiệm vụ quốc phòng, an ninh năm 2012”. Dịp này, Đảng ủy Khối doanh nghiệp còn thông báo nhanh kết quả Đại hội Đảng bộ Khối lần thứ II, nhiệm kỳ 2011-2015. Qua đó, giúp cán bộ, đảng viên nắm vững các quan điểm, chủ trương, đường lối đó để tiếp tục nâng cao tính chiến đấu, tính tư tưởng nhằm đấu tranh với các quan điểm sai trái, thù địch; uốn nắn những nhận thức lệch lạc; tăng cường phê bình và tự phê bình, phê phán các biểu hiện “tự diễn biến” trong nội bộ Đảng; nâng cao nhận thức, thống nhất tư tưởng, thống nhất ý chí và hành động trong toàn Đảng bộ.

Đồng Văn - Thái Sơn

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP