08/09/2015 - 16:37

Thị ủy Hương Trà: Hội nghị lần thứ 2 khóa XIII mở rộng

TTH - Ngày 8/9, Thị ủy Hương Trà tổ chức hội nghị lần thứ 2 khóa XIII mở rộng với sự tham gia của 40 thị ủy viên trực thuộc nhằm quán triệt Chỉ thị số 46-CT/TW của Bộ Chính trị và triển khai các kế hoạch số 01, 02 của Ban Thường vụ Thị ủy; triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 19 của BCH Đảng bộ tỉnh (khóa XIV) về Xây dựng và phát triển con người và văn hóa Thừa Thiên Huế đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh và bền vững.

Đồng thời hội nghị cũng tiến hành biểu quyết thông qua Quy chế làm việc, Chương trình làm việc, Chương trình kiểm tra, giám sát toàn khóa của Thị ủy; Quy chế làm việc của Uỷ ban Kiểm tra Thị ủy khóa XIII (nhiệm kỳ 2015-2020).                    

Liên Minh

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP