Bạn đọc Bạn đọc viết

25/11/2013 - 17:30

Thị ủy Hương Trà sẽ chỉ đạo giải quyết việc lấn chiếm đất ở Hương Vinh

TTH - Báo Thừa Thiên Huế nhận được đơn của một số người dân tố cáo ông Nguyễn Văn Hoàng, Phó Chủ tịch UBMTTQVN thị xã Hương Trà từng đào ngũ và sử dụng bằng đại học giả; đồng thời, tố cáo ông Trần Văn Hiện ở thôn La Khê, xã Hương Vinh lấn chiếm 800m2 đất nhưng được UBND xã bao che, không bị xử lý, thu hồi...

Sau khi nhn được đơn, chúng tôi đã có Công văn gi Thy Hương Trà và UBND xã Hương Vinh thm tra, xem xét. Theo đó, Thy Hương Trà đã có Công văn s 402-CV/TU ngày 11/11/2013 và UBND xã Hương Vinh có Công văn s 22/CV-UBD ngày 7/11/2013 phúc đáp, tr li Báo Tha Thiên Huế. Quá trình xác minh cho thy, 3 trong s 4 người trong đơn t cáo gm các ông Nguyn Lương Ca, Lê Văn Tây và Lê Văn Thuyên (cư ng ti xã Hương Vinh) không viết đơn này. Riêng ông Phm Huy Ng, Ban công an xã Hương Vinh xác nhn không có ai tên như vy có h khu thường trú ti đa phương. Như vy, đơn t cáo ch là đơn thư mo danh, mo ch ký.

Nội dung tố cáo ông Hoàng chưa chính xác

Đi vi ni dung t cáo ông Hoàng (hin đang là Phó trưởng Phòng Lao đng-Thương binh và Xã hi th xã Hương Trà), qua thm tra, xem xét, Thy Hương Trà khng đnh: Vic ông Hoàng đào ngũ là có. C th: tháng 2-1979, ông Hoàng nhp ngũ ti đơn v C2, E45, F313 đóng quân Hà Giang. Tháng 10/1981, ông Hoàng được ngh phép v thăm gia đình. Vì hoàn cnh gia đình khó khăn (v sinh con nh), khi tr li đơn v b tr phép nên đơn v không nhn và phi v li đa phương. Tuy nhiên sau đó, ông Hoàng đã thc hin lao đng tp trung 6 tháng ti Thành đi Huế và th thách 12 tháng ti đa phương theo Quyết đnh 191/CP ca Hi đng Chính ph. Sau thi gian lao đng bt buc và th thách ti đa phương, ông Hoàng tiếp tc công tác và được hưởng các quyn li ca mt công dân và tiếp tc làm nghĩa v quân s theo lut đnh.

Riêng vic người dân t cáo ông Hoàng s dng bng gi là không đúng. Ông Hoàng tham gia hc tp ti Trường đi hc Tng hp Huế (nay là Trường đi hc Khoa hc), h chính quy chuyên ngành hóa - sinh, niên khóa 1974-1978. V vic tt nghip ca ông Hoàng, Trường đi hc Khoa hc Huế đã có Quyết đnh công nhn tt nghip s 182/ĐT-TN ngày 23/7/1997 do PGS - PTS, Hiu trưởng Võ Duy Dn ký (Bng tt nghip đi hc có s hiu A128580, cp ngày 24/7/1997). S dĩ, ông Hoàng tt nghip năm 1978, nhưng mãi đến năm 1997 mi nhn bng tt nghip là do khi hc xong, ông v đa phương, tham gia công tác. Năm 1997, được Ban Thường v Huyn y Hương Trà c đi hc lp c nhân chính tr và đ có h sơ theo yêu cu, ông Hoàng mi viết đơn xin nhn bng tt nghip đi hc.

Vic ln chiếm đt là có tht

Đi vi ni dung t cáo ông Trn Văn Hin thôn Đa Linh, xã Hương Vinh ln chiếm đt là có tht. Gia đình ông Hin s dng đt trước năm 1975. Năm 1992, ông Hin đã được UBND huyn Hương Trà cp GCNQSDĐ vi din tích 932m2. Con trai ông Hin là Trn Văn Ph s dng đt lin k được cp GCNQSDĐ là 380m2. Quá trình s dng đt, ông Hin và con trai đã t cơi ni hàng rào. Năm 2003, khi thc hin xây dng đường WB thì phát hin din tích đt thc tế ca b con ông Hin vượt quá din tích trong GCNQSDĐ rt ln. Đến năm 2007, qua đo đc, UBND xã Hương Vinh phát hin ông Hin và con trai ln chiếm 846m2. Năm 2010, phát hin ông Hin và con trai ln chiếm 808,9m2. Sau hai ln đo đc này, UBND xã Hương Vinh đã lp biên bn vi phm hành chính vi hình thc cnh cáo và buc gia đình ông Hin phá v phn tường rào ln chiếm. Tuy nhiên đến nay, gia đình ông Hin vn chưa chp hành vi lý do đ ngh UBND xã xem li do làm sai s trong GCNQSDĐ và xin được hp thc hóa phn din tích còn li. UBND xã Hương Vinh đã có báo cáo UBND th xã Hương Trà xem xét, gii quyết theo thm quyn.

Như vy, UBND xã Hương Vinh đã tiến hành các bước gii quyết vic ln đt ca ông Hin theo đúng thm quyn; chưa có cơ s xác đnh UBND xã Hương Vinh bao che trong v vic này. Ông Trn Duy Tuyến, Bí thư Thy Hương Trà cho biết, Ban Thường v Thy s tiếp tc ch đo UBND th xã gii quyết vic ln chiếm đt ca gia đình ông Hin.

Hải Huế

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP