18/08/2016 - 18:01

Thiết lập cơ chế bảo hộ quyền tác giả, quyền liên quan

TTH - Ngày 18/8, tại TP. Huế, Cục Bản quyền tác giả - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005, sửa đổi, bổ sung năm 2009 về quyền tác giả, quyền liên quan.

Đến dự có các ông: Lê Khánh Hải, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Nguyễn Dung, TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Theo đánh giá tại hội nghị, Luật Sở hữu trí tuệ và hệ thống các văn bản quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành về quyền tác giả, quyền liên quan đã tiến gần tới chuẩn mực quốc tế, góp phần quan trọng trong hội nhập quốc tế vừa qua, đồng thời đặt nền móng pháp lý cho việc thiết lập cơ chế bảo hộ quyền tác giả, quyền liên quan cũng như hệ thống bộ máy vận hành cơ chế đó. Từ năm 2006 đến 2015, Cục Bản quyền tác giả tiếp nhận và giải quyết 258 vụ khiếu nại, tố cáo về quyền tác giả, quyền liên quan hoặc ý kiến chuyên môn, trong đó có những vụ việc phức tạp, thời gian giải quyết kéo dài.

Phát biểu tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lê Khánh Hải cho biết: “Các cơ quan quản lý và thực thi đã có nhiều nỗ lực trong việc đưa các quy định pháp luật quyền tác giả, quyền liên quan vào cuộc sống. Các tác giả, chủ sở hữu đã ý thức được việc bảo vệ các quyền và lợi ích hợp pháp của mình. Giới khai thác, sử dụng và công chúng đã có nhận thức và bước đầu thể hiện sự tôn trọng quyền tác giả, quyền liên quan trong các hoạt động khai thác, sử dụng tác phẩm”.

Minh Hiền

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP