06/08/2014 - 19:14

Thiếu rất nhiều phòng học nếu tổ chức học 2 buổi/ngày

TTH - Mặc dù học 2 buổi/ngày được khuyến khích ở các bậc học, nhưng do khó khăn về cơ sở vật chất (CSVC) nên tỷ lệ học sinh học 2 buổi/ngày toàn tỉnh chưa cao.

Lý do ngành giáo dục đưa ra là do hệ thống văn bản hướng dẫn của Bộ chưa đầy đủ, định mức thu phí của tỉnh (theo Quyết định 3480/QĐ-UBND tỉnh) không còn phù hợp dẫn đến việc cân đối thu chi ở cơ sở khó khăn. Về CSVC, bậc tiểu học mới có 80% trường đáp ứng nhu cầu về phòng học, bậc trung học cơ sở thiếu 797 phòng; trung học phổ thông thiếu 242 phòng học để triển khai đồng bộ 2 buổi/ngày.

Phước Châu

Chia sẻ bài viết


Liên kết hữu ích
ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP