Chính trị - Xã hội Pháp luật - Cuộc sống

28/07/2014 - 05:56

Thiếu trách nhiệm với người lao động

TTH - Vừa qua, chúng tôi nhận được đơn của một số nhân viên Công ty CP Đông Ba (Đông Ba Taxi) khiếu nại về việc Công ty CP Đông Ba không đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) cho người lao động. Do đó, khi chấm dứt hợp đồng với công ty, người lao động không thể chốt sổ BHXH và hưởng bảo hiểm thất nghiệp (BHTN)...

Nợ kéo dài

Ông Trần Lâm, nhân viên lái xe của Công ty CP Đông Ba cho biết, ông làm ở công ty hơn 10 năm, từ ngày công ty mới thành lập. Do hoàn cảnh gia đình, tháng 4/2014 ông xin nghỉ việc. Theo đó, ngày 14/4/2014, Công ty CP Đông Ba đã ra Quyết định số 11/QĐ-DBC chấm dứt hợp đồng lao động với ông. Tuy nhiên, khi nhận sổ BHXH từ công ty, ông mới biết công ty chỉ đóng BHXH cho ông 5 tháng trong năm 2012, 8 tháng trong năm 2013 và năm 2014 thì không đóng tháng nào. Trong khi đó, tháng nào công ty cũng trừ tiền BHXH, BHYT, BHTN của ông. Cùng với ông Lâm, ông Nguyễn Bình (chấm dứt hợp đồng thôi việc với công ty từ ngày 10/3/2014) và ông Nguyễn Phước Vĩnh Phụng (chấm dứt hợp đồng với công ty từ ngày 14/4/2014) cũng có đơn khiếu nại Công ty CP Đông Ba chỉ đóng BHXH 5 tháng trong năm 2012, 8 tháng trong năm 2013 và không đóng tháng nào năm 2014. Do đó, các ông không thể chốt số BHXH để đến làm việc nơi khác và hưởng BHTN theo quy định.
Thông báo số 04/TB-BHXH của BHXH TP Huế đã nêu rõ: Công ty CP Đông Ba đã đóng BHXH cho 30 lao động đến hết tháng 1/2013 (không phải đóng thiếu BHXH các tháng trong năm 2012 và 2013 như các nhân viên khiếu nại) và đóng BHTN cho 30 lao động đến hết tháng 9/2013. Tổng số tiền công ty còn nợ BHXH là 405.101.842 đồng. BHXH TP Huế yêu cầu Công ty CP Đông Ba nộp cho cơ quan BHXH đúng quy định và đối chiếu kết quả thu, nộp với cơ quan BHXH chậm nhất trước ngày 30/4/2014.
Chờ khi có điều kiện mới giải quyết
Theo điều 34 Nghị định 100/2012/NĐ-CP ngày 21/11/2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 127/2008/NĐ-CP ngày 12/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật BHXH về BHTN: Trong vòng 90 ngày kể từ ngày bị mất việc làm hoặc chấm dứt hợp đồng lao động, người lao động có trách nhiệm đến Trung tâm xúc tiến việc làm đăng ký hưởng BHTN. Hồ sơ gồm: quyết định nghỉ việc, sổ BHXH để giải quyết chế độ thất nghiệp. Nếu đến ngày thứ 90 mà người lao động chưa có sổ BHXH thì đến Trung tâm xúc tiến việc làm đăng ký hưởng chế độ BHTN để được gia hạn thêm 15 ngày. Quá thời gian trên, người lao động sẽ không được giải quyết BHTN. Về chế độ BHTN, người lao động chưa được hưởng thì sẽ được bảo lưu thời gian đã đóng BHTN và được cộng nối với thời gian khi họ tiếp tục làm việc ở đơn vị mới.
Ông Đoàn Văn Hiền, Giám đốc Công ty CP Đông Ba cho biết, từ năm 2013 đến đầu năm 2014, tình hình kinh doanh của doanh nghiệp gặp rất nhiều khó khăn, nhất là thời điểm sân bay Phú Bài đóng cửa vào ngày 20/3/2013 để sửa chữa. Do đó, để đảm bảo đời sống người lao động, công ty ưu tiên kinh phí để trả lương cho người lao động nên khoản phí để đóng BHXH công ty đang nợ cơ quan BHXH. Hiện nay, Công ty CP Đông Ba đã có văn bản đề nghị BHXH tỉnh, BHXH TP Huế tạo điều kiện chốt sổ cho 8 lao động đã nghỉ việc tại công ty vào tháng 3, tháng 4 và tháng 5/2014, trong đó có ông Bình, ông Lâm, ông Phụng để được hưởng các quyền lợi khác. Nếu BHXH không chốt sổ đúng thời gian cho các lao động đã nghỉ việc, công ty sẽ đứng ra trả BHTN cho những lao động này.
Tại biên bản làm việc với Công ty CP Đông Ba, BHXH TP Huế đã thông báo đến công ty số tiền còn nợ BHXH. Qua đó, BHXH yêu cầu công ty phải chuyển số tiền nợ chậm nhất đến 30/5/2014 để đảm bảo giải quyết các chế độ cho người lao động. Về phía Công ty CP Đông Ba thừa nhận còn nợ tiền lương, chế độ của người lao động. Do đó, những người đã nghỉ việc, công ty thỏa thuận nợ chế độ BHTN của người lao động đến khi có điều kiện mới giải quyết. Theo báo cáo của BHXH TP Huế, tính đến ngày 31/5/2014, số lao động Công ty CP Đông Ba đóng bảo hiểm là 23 người và số tiền nợ BHXH là 457.439.717 đồng.
Ông Trương Cư, Giám đốc BHXH TP Huế cho biết, hiện nay BHXH TP Huế vẫn chưa nhận được đơn khiếu nại của các nhân viên Công ty CP Đông Ba. Vì Công ty CP Đông Ba vẫn còn nợ BHXH nên không thể chốt sổ cho những lao động đã nghỉ việc. Nếu người lao động có yêu cầu, BHXH sẽ chốt sổ cho người lao động tương đương với thời gian Công ty CP Đông Ba đóng BHXH. Sau 12 tháng kể từ ngày nghỉ việc, người lao động sẽ hưởng BHXH trợ cấp 1 lần. BHXH TP Huế đã có nhiều công văn đề nghị Công ty CP Đông Ba đóng BHXH còn nợ để đảm bảo quyền lợi cho người lao động. Tuy nhiên, công ty vẫn chưa đóng. Nếu Công ty CP Đông Ba cứ chây ỳ, BHXH sẽ khởi kiện công ty ra tòa để giải quyết. Riêng đối với người lao động bị ảnh hưởng có thể gửi đơn đến BHXH TP Huế và các cơ quan chức năng để được xem xét, giải quyết.

Hải Huế

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP